DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Müzik Eğitimi II O   304 6 2 3 5

Ön Koşul Dersleri İşitsel algı, ritm, şarkı, dans, müzikli hikaye etkinliklerini planlar ve uygular.
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Münire AKGÜL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MÜNİRE AKGÜL1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MÜNİRE AKGÜL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Müzik eğitimi ve özellikle müzik etkinlikleri bireyin çevresi ile etkileşimini , sosyal ve eğitsel amaçlı ilişkilerin daha sağlıklı ve düzenli olmasını , algılama ve beğeni düzeyini, yönlü bir bakış açısıyla değerlendirmeyi, eleştirmeyi ve nitelikli müziği dinlemeyi ve diğerlerinden ayırt edebilmeyi , müzikte hedeflenen davranış değişikliğini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Okulöncesi eğitimde müziğin önemi, müzik ve eğitim ilişkisi; 0-8 yaş çocuğunun müzik gelişimi ve müzikal becerileri; okulöncesi eğitim programındaki hedeflere ulaşmada müziğin kullanımı ve buna uygun repertuar oluşturma; çocuk şarkılarının tanıtımı ve analizi, çocuk şarkılarının seçiminde dikkat edilecek ölçütler; okul öncesi çocuklarına şarkı öğretme teknikleri; okul öncesi eğitim kurumlarında müzik eğitimi ile ilgili eğitim ortamı ve donanımın oluşturulması; müzik etkinlikleriyle bütünleştirilmiş sarmal eğitim modeli.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Müziğin erken çocukluk dönemindeki önemini bilir.
2) Yaşa ve gelişime uygun müzik etkinlikleri planlar.
3) Farklı müzik eğitimi yaklaşımlarını bilir.
4) Uygulamalar planlar
5) Müzik etkinliklerini diğer etkinlik türleriyle bütünleştirebildiği etkinlikler planlar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
X
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
X
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllık-günlük plan hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
X
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
X
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
X
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
X
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
X
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
X
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
X
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Müziğin tanımı ve işlevleri Konu ile ilgili okuma 1 Anlatım
Soru-Cevap
2 Müzik eğitiminin önemi ve amaçları Konu ile ilgili okuma 2 Anlatım
Soru-Cevap
3 Müzik eğitiminde öğretmenin rolü, yaşlara göre müzik becerilerinin gelişimi Konu ile ilgili okuma 3 Anlatım
Soru-Cevap
4 Müzik eğitimi gelişimi nasıl etkiler Konu ile ilgili okuma 4 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 İşitsel algı atölye çalışması Konu ile ilgili okuma 5 Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 çalgıları tanıyalım Konu ile ilgili okuma 6 Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Atatürk ve Müzik Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Konu ile ilgili okuma 7 Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
9 İstiklal Marşı Konu ile ilgili okuma 8 Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 İstiklal Marşı Konu ile ilgili okuma 9 Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Müzik eğitiminde farklı yaklaşımlar Konu ile ilgili okuma 10 Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Müzik eğitiminin diğer etkinliklerle ilişkilendirilmesi Konu ile ilgili okuma 11 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Müzik eğitiminin diğer etkinliklerle ilişkilendirilmesi Konu ile ilgili okuma 12 Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Müzik köşesi hazırlama Konu ile ilgili okuma 13 Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Öğrencilerin hazırladıkları etkinlikleri sunumları (Ödev) Etkinlik planı hazırlama Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar