DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fen Eğitimi O   308 6 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Durmuş ASLAN
Dersi Verenler
Doç.Dr.DURMUŞ ASLAN1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.DURMUŞ ASLAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, öğretmen adaylarının okul öncesi eğitimde fen eğitiminin kapsamı, önemi, kapsamı ve fen eğitiminde kullanılan yöntemler ile ilgili bilgi ve uygulama becerisine sahip olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Okul öncesi dönemde fen eğitiminin önemi, okul öncesi eğitim programında fen eğitiminin yeri ve öğretmene düşen görevler, okul öncesi fen etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, Çocukta bilişsel gelişime ilişkin teoriler, Okul öncesi dönemde kavram gelişimi ve eğitimi, Bilimsel süreç becerileri, Okul öncesi dönemde fen eğitimi için hazırlanan materyallerin incelenmesi, Okul öncesi eğitimde ele alınması önerilen fen kavramları, okul öncesi fen eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler (alan gezisi, deney, proje ve analoji), genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Okul öncesi dönemde fen eğitiminin yerini ve önemini açıklar
2) Çocukta kavram gelişiminin nasıl meydana geldiğini ve kavram eğitiminin nasıl verilmesi gerektiğini açıklar
3) Çocukta bilişsel gelişime ilişkin teorileri karşılaştırır
4) Bilimsel süreç becerilerini açıklar
5) Okul öncesi dönem çocukları için hazırlanan fen eğitimi ile ilgili materyalleri eleştirel bir şekilde inceler
6) Çocukta kavram gelişiminin nasıl meydana geldiğini açıklar
7) Okul öncesi dönem fen eğitiminde ele alınması önerilen kavramları açıklar
8) Okul öncesi fen eğitiminde yaygın olarak kullanılan yöntem ve teknikleri uygular
9) Fen etkinliklerini planlar
10) Fen etkinliklerini uygular
11) Fen etkinliklerini değerlendirir
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
X
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
X
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllık-günlük plan hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
X
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
X
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
X
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
X
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
X
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
X
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
X
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin kapsamı ve içeriği Okul öncesi fen eğitimi ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Okul öncesi dönemde fen eğitiminin önemi, okul öncesi eğitim programında fen eğitiminin yeri ve öğretmene düşen görevler Okul öncesi fen eğitimi ile ilgili kaynakları okuma 2 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Okul öncesi fen etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi Okul öncesi fen eğitimi ile ilgili kaynakları okuma 3 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Çocukta bilişsel gelişime ilişkin teoriler Çocukta bilişsel gelişime ilişkin teorileri ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Okul öncesi dönemde kavram gelişimi ve eğitimi Okul öncesi dönemde kavram gelişimi ve eğitimi ile ilgili kaynakları okuma Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Ödev
6 Bilimsel süreç becerileri (Temel beceriler) Bilimsel süreç becerileri ile ilgili kaynakları okuma 1 Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Ödev
7 Bilimsel süreç becerileri (Entegre becerileri) Bilimsel süreç becerileri ile ilgili kaynakları okuma 2 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Okul öncesi eğitimde ele alınması önerilen fen kavramları Okul öncesi eğitimde ele alınması önerilen fen kavramları ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Ödev
10 Okul öncesi fen eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler Okul öncesi fen eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Ödev
11 Alan gezisi Alan gezisi ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Deney Deneyi ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
13 Proje ve analoji Proje ve analoji ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
14 Genel değerlendirme Ders ile ilgili notları kontrol etme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Yarıyıl sonu sınavlarına hazırlık Sınava hazırlık 1 Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık 2 Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar