DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anne Baba Eğitimi O   312 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiRAZİYE GÜNAY BİLALOĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiRAZİYE GÜNAY BİLALOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarının, okul öncesi dönemde okul-aile işbirliğinin önemini anlamalarını, aile katılımındaki engellerin farkına varmalarını ve bu engellerle baş etme stratejilerini geliştirebilmelerini, aile katılımı stratejileri ile ilgili bilgi edinmelerini ve farklı özelliklerdeki çocukların ebeveynlerinin katılımına ilişkin stratejileri öğrenmelerini sağlamak
Dersin İçeriği
Bu derste öğretmen adaylarına okul öncesinde aile katılımının önemi ve aile katılım stratejileri ile özel gruplardaki ailelerle çalışma yöntemleri anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Okul öncesinde aile katılımının önemini açıklar.
2) Okul öncesinde aile katılımının önündeki engelleri fark eder.
3) Okul öncesinde aile katılımında kullanabileceği stratejileri öğrenir ve etkinlik örnekleri geliştirir.
4) Özel gruplardaki ailelerle hangi stratejileri nasıl kullanacağını tarif eder.
5) Babaların çocuklarının eğitimine nasıl katılacaklarını tartışır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllık-günlük plan hazırlar
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
X
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
X
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, dersin işleyişi ile ilgili bilgilendirme Ön hazırlık gerektirmemektedir Anlatım
Tartışma
2 Aile ile ilgili temel kavramlar, aileye tarihsel ve toplumsal bir bakış Okuma 1 Anlatım
Tartışma
3 Anne baba tutumları ve bu tutumları etkileyen faktörler, eğitim verilecek aileyi belirleme Okuma 2 Anlatım
Tartışma
4 Anne baba eğitiminin tanımı, Dünyada ve Türkiyede uygulanan erken çocukluk aile eğitim modelleri ve uygulama örnekleri, aile eğitimi etkinliği yürütme1 Etkinlik örnekleri hazırlamak 1 Anlatım
Tartışma
5 Aile katılımına ilişkin olası engeller ve bu engelleri ortadan kaldırmaya yönelik çözüm önerileri, aile eğitimi etkinliği yürütme2 Etkinlik örnekleri hazırlamak 2 Anlatım
Tartışma
6 Okul öncesi eğitimde anne baba rolleri ve ihtiyaçları, aile eğitimi etkinliği yürütme 3 Etkinlik örnekleri hazırlamak 3 Anlatım
Tartışma
7 Öğretmenlerin anne babalara karşı tutumları ve işbirliği yaklaşımları, aile eğitimi etkinliği yürütme 4 Etkinlik örnekleri hazırlamak 4 Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlanma Yazılı Sınav
9 Aile katılımı stratejileri ve stratejilere ilişkin etkinlik örnekleri üretme ve sunma 1 Strateji örnekleri hazırlamak 1 Anlatım
Tartışma
10 Aile katılımı stratejileri ve stratejilere ilişkin etkinlik örnekleri üretme ve sunma 2 Strateji örnekleri hazırlamak 2 Anlatım
Tartışma
11 Aile katılımı stratejileri ve stratejilere ilişkin etkinlik örnekleri üretme ve sunma 3 Strateji örnekleri hazırlamak 3 Anlatım
Tartışma
12 Aile katılımı stratejileri ve stratejilere ilişkin etkinlik örnekleri üretme ve sunma 4 Strateji örnekleri hazırlamak 4 Anlatım
Tartışma
13 Aile katılımının planlanması, değerlendirilmesi ve katılımın artırılması Okuma3 Anlatım
Tartışma
14 Aile katılımını zorlaştıran özel durumlarda katılımı sağlama Okuma 4 Anlatım
Tartışma
15 Farklı kültürel alt yapıdan gelen aileler, Özel gereksinimli çocuğa sahip aileler ve babaların eğitime katılımı Okuma 5 Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavına hazırlanma 1 Yazılı Sınav
Portfolyo

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar