DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları O   402 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru DERETARLA GÜL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU DERETARLA GÜL1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU DERETARLA GÜL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Okula hazırbulunuşluğun tanımlanabilmesi, ilköğretime hazırbulunuşluğun boyutları, ilköğretim ve okulöncesi eğitim programlarının özellikleri ile karşılaştırılabilmesi, okulöncesi dönemde okula hazırbulunuşluğun desteklenebilmesidir.
Dersin İçeriği
Bu derste okula hazırbulunuşluk, hazırbulunuşluğu etkileyen faktörler ve hazrıbulunuşluğu destekleyen etkinlikler ile ilköğretim ve okulöncesi eğitim programları özellikleri, kapsamları açıklanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Okula hazırbulunuşluğu tanımlar.
2) Okulöncesi eğitim programlarının özelliklerini tanımlar.
3) Okulöncesi eğitimde geçmişten günümüze uygulanan eğitim programlarının karşılaştırır.
4) İlköğretim programı ve özelliklerini tanımlar.
5) Geçmişten günümüze ilköğretim programlarını karşılaştırır.
6) Okulöncesi dönemde okula hazırbulunuşluğunun önemini tanımlar.
7) Okulöncesi dönemde okula hazırbulunuşluk ve gelişim alanların özelliklerini açıklar.
8) Okula hazırbulunuşluğu destekleyecek etkinlikler hazırlar.
9) Okulöncesi eğitim programı açısından okula hazırbulunuşluğu açıklar.
10) Okulöncesi dönemde hazırbulunuşluğu etkileyen faktörleri tanımlar.
11) Okulöncesi dönemde okula hazırlık etkinlikleri içeriğini tanımlar.
12) Okulöncesi dönemde etkinlikler hazırlar.
13) Okulöncesinde okuma yazma etkinliklerinin programa uygular.
14) Okumaya hazırlık etkinlikleri değerlendirir.
15) Okumaya hazırlık etkinlikleri uygulama örneklerini hazırlar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
X
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
X
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllık-günlük plan hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
X
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
X
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
X
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
X
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
X
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
X
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
X
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Okulöncesi Dönemde Okula hazırbulunuşluk nedir konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Okulöncesi eğitimde geçmişten günümüze uygulanan eğitim programlarının karşılştırılması konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 İlköğretim programı ve özellikleri konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Geçmişten günümüze ilköğretim programlarının incelenmesi konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Günümüz ilköğretim programı ile okulöncesi programının karşılaştırılması konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Okulöncesi dönemde okula hazırbulunuşluğunun önemi konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
7 Okulöncesi dönemde okula hazırbulunuşluk ve gelişim alanları özellikleri konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Okulöncesi dönemde hazırbulunuşluğu etkileyen faktörler konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
10 okulöncesi dönemde okula hazırbulunuşluğu destekleyecek etkinlikler konu ile ilgili bilgileri okuma Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
11 Okulöncesi dönemde okula hazırlık etkinlikleri içeriği konu ile ilgili bilgileri okuma Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
12 Okulöncesi dönemde etkinlikler hazırlama konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
13 Okulöncesinde okuma yazma etkinliklerinin programa yerleştirilmesi konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
14 Okumaya hazırlık etkinlikleri genel değerlendirilmesi konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
15 Okumaya hazırlık etkinlikleri uygulama örnekleri konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar