DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Etkili İletişim OGK   305 5 3 3 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YAŞAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA YAŞAR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA YAŞAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğretmen adaylarının çocuklarla ve ailelerle kullanılan temel iletişim becerilerini (etkili dinleme ve geribildirim, kendini açma, ifade etme vb.) geliştirmelerine, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenleri (kaynak, kanal, alıcı, vb.) ortadan kaldırmalarına, beden dilinin iletişimdeki yerini anlamalarına ve beden dilini daha etkin olarak kullanmalarına yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği
Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim unsurları ve özellikleri, okul öncesi dönemde çocuklarla ve ailelerle kullanılan temel iletişim becerileri (etkili dinleme ve geribildirim, kendini açma, ifade etme vb.), kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimde çatışma ve önlenmesi, beden dilinin iletişimdeki yeri ve kullanımı, çocuklarla etkili iletişim kurma becerileri, toplumsal iletişim becerileri (önyargılar, empati, çekingenlik, insanları etkileme toplum önünde konuşama ve görüşme yapma becerileri).

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel iletişim kavramlarını tanımlar
2) İletişim çatışmalarını analiz eder
3) Etkili dinleme ve geribildirim verme becerilerini kişilerarası ilişkilerinde uygular
4) Etkili bir öğrenme için sağlıklı bir sınıf ortamı oluşturur
5) Kendi beden dilini etkili kullanır
6) Aileler ve okul çevresiyle işbirliğine dayalı iletişim kurar.
7) Toplum önünde etkili konuşur.
8) Empati kurabilir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllık-günlük plan hazırlar
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
X
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
X
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriğini tanıtma Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Tartışma
2 İletişim tanımı ve temel kavramlar Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Tartışma
3 Etkili iletişimi etkileyen faktörler ve iletişim engelleri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Tartışma
Grup Çalışması
4 Kişilerarası iletişim çatışmaları ve çatışma çözme becerileri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Tartışma
Grup Çalışması
5 Sınıf içinde İletişim çatışmaları ve öğretmen eylemleri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Tartışma
6 Sınıfta etkili iletişim Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Tartışma
Grup Çalışması
7 Anne babalarla iletişim Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Tartışma
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Etkili iletişim ve çatışma çözme becerileri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Tartışma
10 Dinleme ve kendini açma ve empati Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Tartışma
11 Beden dili ve sözsüz iletişim Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Tartışma
12 insanları etkileme becerileri ve görüşme teknikleri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Tartışma
13 Kişilerarası ilişkilerde kuramsal yaklaşım ve modeller Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Tartışma
Grup Çalışması
14 Kişilerarası ilişkilerde kuramsal yaklaşım ve modeller Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Tartışma
Grup Çalışması
15 ödevlerin paylaşımı ve genel değerlendirme Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar