DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kukla Tasarımı OSC   309 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şule ERDEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiŞULE ERDEN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiŞULE ERDEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
0-6 yaş döneminde çocukları için öğretmen adaylarının kuklalarla ilgili temel kavramların açıklayabilmelerini, önemini fark etmelerini, kukla yapabilmelerini ve kullanabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Erken çocukluk döneminde kuklalarla ilgili temel kavramlar, kukla yapımı ve kullanımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Erken çocukluk eğitiminde kuklalarla ilgili temel kavramları açıklar
2) Erken çocukluk eğitiminde kuklaların önemini açıklar
3) Okul öncesi çocukları için el kuklaları tasarlar
4) Okul öncesi çocukları için gölge kuklaları tasarlar
5) Okul öncesi çocukları için vücut kuklaları tasarlar
6) Okul öncesi çocukları için masa oyuncakları kuklaları tasarlar
7) Okul öncesi çocukları için parmak kuklaları tasarlar
8) Okul öncesi çocukları için çorap kuklaları tasarlar
9) Okul öncesi çocukları için külah kuklaları tasarlar
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllık-günlük plan hazırlar
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
X
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Erken çocukluk eğitiminde kuklalarla ilgili temel kavramlar Konu ilgili kaynakları okur Anlatım
Beyin Fırtınası
2 Erken çocukluk eğitiminde kuklaların önemi Konu ilgili kaynakları okur Anlatım
Beyin Fırtınası
3 El kuklası planlama ve yapma Bireysel çalışma Anlatım
Beyin Fırtınası
4 Parmak kuklası planlama ve yapma Bireysel çalışma Anlatım
Beyin Fırtınası
5 Yüzük kuklası planlama ve yapma Bireysel çalışma Anlatım
Beyin Fırtınası
6 Kese kağıdı kuklası planlama ve yapma Bireysel çalışma Anlatım
Beyin Fırtınası
7 Kaşık kuklası planlama ve yapma Bireysel çalışma Anlatım
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Arasınava hazırlık Portfolyo
9 Külah kuklası planlama ve yapma Bireysel çalışma Anlatım
Beyin Fırtınası
10 Gölge kuklası planlama ve yapma Bireysel çalışma Anlatım
Beyin Fırtınası
11 Gölge kuklası planlama ve yapma Bireysel çalışma Anlatım
Beyin Fırtınası
12 Vücut kuklası planlama ve yapma Bireysel çalışma Anlatım
Beyin Fırtınası
13 Vücut kuklası planlama ve yapma Bireysel çalışma Anlatım
Beyin Fırtınası
14 Çorap kuklası planlama ve yapma Bireysel çalışma Anlatım
Beyin Fırtınası
15 Eldiven kuklası planlama ve yapma Bireysel çalışma Anlatım
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Portfolyo

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar