DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
ERKEN ÇOCUKLUKTA DİL VE KAVRAM GELİŞİMİ OKLS   203 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru DERETARLA GÜL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çocuğun dil gelişimini tanımak
Dersin İçeriği
Erken çocukluk döneminde çocuğun dil gelişimi ve özelliklerinin incelenmesi, farklılıkların önceden belirlenmesi, uygun etkinliklerin hazırlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çocuğun dil gelişim dönemlerini bilir.
2) İletişim, dil ve konuşmayı tanımlar.
3) Dilin öğelerini açıklar.
4) Dil gelişimini destekleyen etkinlikler hazırlar.
5) Dikkat kontrolünün aşamalarını bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
X
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
X
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllık-günlük plan hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
X
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
X
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
X
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
X
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
X
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
X
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
X
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İletişim, dil ve konuşma tanımı Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İletişimi aksatan durumlar Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Dil gelişimini etkileyen faktörler Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Dil gelişim dönemleri Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Dil gelişimi dönemleri ile ilgili örneklerin incelenmesi Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Dilin öğeleri Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Konuşma örnekleri ve dilin öğelerinin değerlendirilmesi Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav sınav hazırlık Yazılı Sınav
9 Alıcı dil gelişimi Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 İfade edici dil gelişimi Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Çocukta dikkat gelişimi Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Çocukta algı gelişimi Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Çocukların dil gelişimini desteklemede aileye düşen görevler Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Dil gelişimi etkinlikleri düzenleme Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel değerlendirme Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar