DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Modernleşme kavramının anlamı ve gelişim süreci, Batılılaşma yönündeki ilk adımlar Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
2 Tanzimat ve Islahat Hareketleri ve Modernleşme Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
3 Anayasal yönetim: II. Meşrutiyet ve modernleşme Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
4 Eğitimde ilk yenileşme hareketleri dönemi (1776-1839) Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
5 İlk modern sivil okul olan Rüşdiye mektepleri Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
6 Tanzimat Dönemi ilk ve ortaöğretiminde modernleşme Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
7 Tanzimat Dönemi yükseköğretim ve meslek okulları Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
8 Vize Yok
9 II. Abdülhamit Dönemi'nde Eğitim Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
10 Cumhuriyet dönemi eğitim anlayışı ve Tevhid-i tedrisat kanunu Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
11 Cumhuriyet Dönemi'nde ilköğretim, orta öğretim Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
12 Cumhuriyet Dönemi'nde yükseköğretim Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
13 Osmanlıdan Cumhuriyete öğretmen okulları Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
14 Eğitim enstitülerinden eğitim fakültelerine Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
15 Modernleşmenin Eğitime Etkisi Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
16-17 Final Yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar