DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında genel bilgilendirme yok
2 İnsanlık tarihinde neolitik devrimin önemi ön okuma, araştırma
3 Devletin ortaya çıkması ön okuma, araştırma
4 İlkçağda Asya uygarlıklarında siyasal düşünce ön okuma, araştırma
5 İlkçağ Yunan Siyasal Düşüncesi ön okuma, araştırma
6 Atina ve önemli düşünürler ön okuma, araştırma
7 Hıristiyan siyasal düşüncesi ve önemli düşünürler İslamiyette siyasal düşünce ve önemli düşünürler ön okuma, araştırma
8 Ara sınav sınav
9 Rönesans ve Reform dönemlerinde siyasal düşüncenin değişmesi ve önemli düşünürler ön okuma, araştırma
10 Mutlak egemenlik düşüncesinin önemli temsilcileri ön okuma, araştırma
11 Siyasal düşünce tarihinde özgürlükçü düşüncenin önemli temsilcileri ön okuma, araştırma
12 Çağdaş ideolojiler ön okuma, araştırma
13 Çağdaş ideolojiler ön okuma, araştırma
14 Çağdaş ideolojiler ön okuma, araştırma
15 Siyasal islam düşüncesi ön okuma, araştırma
16-17 Genel değerlendirme ön okuma, araştırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar