DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Siyasal Düşünceler Tarihi * AS   216 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Andaç ÇUHADAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ANDAÇ ÇUHADAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Siyasal düşünce tarihinde iz bırakmış düşünürleri ve düşünce gruplarını tanıyarak bunların günümüzün siyasal ve ekonomik yapıları üzerindeki etkilerini anlamak. Geçmişten günümüze üretim biçiminin siyaseti nasıl etkilediğinin farkına varılmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Göçebelikten yerleşik yaşama geçiş döneminden başlayarak Asya ve Yunan coğrafyasında politik düşüncenin gelişiminin izlenmesi. Önemli filozofların düşüncelerinden örnekler ile Atina, Roma, Hıristiyanlık dönemlerinde siyasal düşünce. Ortaçağ. Yeniçağ dönemi, Fransız Devrimi öncesi siyasal düşünce. Fransız Devrimi sonrası çağdaş ideolojilerin doğuşu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-