DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi MB   314 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ömer ARSLANTAŞ
Dersi Verenler
YELİZ BOLAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi hakkında temel bilgi ve beceriler hakkında bilgi sahibi olma
Dersin İçeriği
Türk eğitim sisteminin yapısı, amaç ve ilkeleri, yasal dayanakları, yönetim kuram ve süreçleri, okul yönetimi, okula toplumsal katılım

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türk eğitim sisteminin amaç ve ilkelerini söylebilecek,
2) okul yönetimi ve yönetim süreçlerini anlatabilecek,
3) Türk eğitim sisteminin yasal temellerini açıklayabilecek,
4) Türk eğitim sisteminin yapısını anlatabilecek
5) okula toplumsal katılımın önemi ve yapılabilecekleri önerebilecek
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk eğitim sisteminin amaç ve ilkeleri Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
2 Türk eğitim sisteminin yasal dayanakları / MEB teşkilat görevleri hakkında kanun, Tevhid-i Tedrisat kanunu Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
3 Türk eğitim sisteminin yasal dayanakları / milli eğitim temel kanunu, ilköğretim ve eğitim kanunu Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
4 Türk eğitim sisteminin yapısı Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
5 Yönetim kuramları/ yönetimde klasik kuramlar Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
6 Yönetim kuramları/ yönetimde neoklasik kuramlar Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
7 Yönetim kuramları/ yönetimde modern kuramlar Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
8 Ara sınav Yazılı Sınav
9 Eğitim ve okul yönetimi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
10 Yönetim süreçleri Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
11 Öğrenci işlerinin yönetimi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
12 İnsan kaynaklarının yönetimi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
13 Eğitim programının yönetimi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
14 Destek işleri ve bütçenin yönetimi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
15 Okula toplumsal katılım Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
16-17 Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
BAŞARAN, İbrahim Ethem (2006), Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ekinoks Yayınları, Ankara