DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk eğitim sisteminin amaç ve ilkeleri Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
2 Türk eğitim sisteminin yasal dayanakları / MEB teşkilat görevleri hakkında kanun, Tevhid-i Tedrisat kanunu Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
3 Türk eğitim sisteminin yasal dayanakları / milli eğitim temel kanunu, ilköğretim ve eğitim kanunu Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
4 Türk eğitim sisteminin yapısı Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
5 Yönetim kuramları/ yönetimde klasik kuramlar Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
6 Yönetim kuramları/ yönetimde neoklasik kuramlar Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
7 Yönetim kuramları/ yönetimde modern kuramlar Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
8 Ara sınav Yazılı Sınav
9 Eğitim ve okul yönetimi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
10 Yönetim süreçleri Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
11 Öğrenci işlerinin yönetimi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
12 İnsan kaynaklarının yönetimi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
13 Eğitim programının yönetimi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
14 Destek işleri ve bütçenin yönetimi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
15 Okula toplumsal katılım Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
16-17 Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
BAŞARAN, İbrahim Ethem (2006), Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ekinoks Yayınları, Ankara