DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Siyaset Bilimine Giriş * SB   205 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Andaç ÇUHADAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ANDAÇ ÇUHADAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Devleti tanımak, devletin unsurları hakkında fikir yürütebilecek ve muhakeme yapabilecek bilgiye sahip olmak, devlet biçimleri ve siyasal kültür arasındaki ilişkiyi kavramak, ulus-devlet ile yurttaş arasındaki ilişki konusunda düşünce üretebilmek, insan-iktidar ilişkilerinin oluşmasında siyasal kültürün ve siyasal toplumsallaşmanın önemini anlamak ve tüm bu amaçların gerçekleştirilmesi bağlamında, demokratik bakış açısının geliştirilmesi.
Dersin İçeriği
Siyaset biliminin konuları ve yöntemi (giriş dersi), devletin tanımı, ülke-ulus ve egemenlik unsurları, devlet biçimleri, iktidar kavramı, hükümet, siyasal katılım, uluslararası ilişkiler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders ile ilgili bilgilendirme eski bilgilerin tekrarı
2 Devlet nedir ön okuma, güncel siyasi araştırmalar, gözlem
3 Devlet nedir ön okuma, güncel siyasi araştırmalar, gözlem
4 Devletin unsurları: Ulus, ülke ve egemenlik. Ulus nedir, ulusu oluşturan bağlar nelerdir. ön okuma, güncel siyasi araştırmalar, gözlem
5 Devletin unsurları: Ulus, ülke ve egemenlik. Ülke nedir, kara, deniz ve hava sahası ne demektir. ön okuma, güncel siyasi araştırmalar, gözlem
6 Devletin egemenliği, Ulus-devlet ve ulusçuluk (milliyetçilik) ön okuma, güncel siyasi araştırmalar, gözlem
7 Ulus-devlet ve milliyetçilik ön okuma, güncel siyasi araştırmalar, gözlem
8 Ara Sınav sınav
9 Sınav soruları üzerinden genel tekrar (7 Kasım) ön okuma, güncel siyasi araştırmalar, gözlem
10 Ulus-devlet ve milliyetçilik (14 Kasım) ön okuma, güncel siyasi araştırmalar, gözlem
11 Rejimlerine göre devlet biçimleri , hükümet biçimleri (21 Kasım) ön okuma, güncel siyasi araştırmalar, gözlem
12 Örgütlenme modeline göre devlet biçimleri (28 Kasım) ön okuma, güncel siyasi araştırmalar, gözlem
13 Siyasal iktidar ve meşrutiyet (5 Aralık) ön okuma, güncel siyasi araştırmalar, gözlem
14 Siyasal yaşamı belirleyen insani etkenler, siyasal kültür, siyasal toplumsallaşma (12 Aralık) ön okuma, güncel siyasi araştırmalar, gözlem
15 Siyasal partiler, baskı grupları, sivil toplum kuruluşları, Kamuoyu ve propaganda (19 Aralık) ön okuma, güncel siyasi araştırmalar, gözlem
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ön okuma, güncel siyasi araştırmalar, gözlem

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar