DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında genel bilgilendirme yok
2 Vatandaş kimdir, Vatandaşlık bilgisi neleri içermelidir, anayasanın anlamı, anayasa çeşitleri. ön okuma, araştırma
3 Senedi İttifaktan İkinci Meşrutiyete yaşanan siyasi olaylar ve Kanun-i Esasi ön okuma, araştırma
4 Osmanlı Devletinin sona ermesi ve Türkiye Cumhuriyetinin kurulması, 1921ve 1924 Anayasaları ön okuma, araştırma
5 Tek parti döneminden çok partili döneme geçiş, 1960 darbesi ve 1961 Anayasası ön okuma, araştırma
6 1970li yıllar, 1980 darbesi ve 1982 Anayasası ön okuma, araştırma
7 1982 Anayasasına göre; İnsan haklarına saygılı devlet anlayışı, demokratik devlet ve laik devlet anlayışı ön okuma, araştırma
8 Ara sınav sınav
9 1982 Anayasasına göre Yasama ön okuma, araştırma
10 1982 Anayasasına göre Yürütme ön okuma, araştırma
11 1982 Anayasasına göre Yargı ön okuma, araştırma
12 Türkiye Cumhuriyeti Devletinde kamu yönetimi (merkez yönetimi ve yerel yönetimler) ön okuma, araştırma
13 Türk siyasal yaşamını etkileyen güncel anayasa sorunları ön okuma, araştırma
14 Türk siyasal yaşamını etkileyen güncel anayasa sorunları ön okuma, araştırma
15 Türk siyasal yaşamını etkileyen güncel anayasa sorunları ön okuma, araştırma
16-17 Türk siyasal yaşamını etkileyen güncel anayasa sorunları ön okuma, araştırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar