DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Siyasi coğrafyanın ortaya çıkışı, gelişimi, konusu, inceleme alanı ve önemi. Kitaptaki ilgili bölümün okunması
2 Siyasi coğrafyanın ortaya çıkışı, gelişimi, konusu, inceleme alanı ve önemi. Friedrech Ratzel ve R Kjellen in hayatı ve eserleri hakkında bilgi
3 Siyasi coğrafyanın tarihi gelişimi ve başlıca jeopolitik teoriler. Hitler Almanyası Döneminin araştırılması
4 Siyasi coğrafyanın tarihi gelişimi ve başlıca jeopolitik teoriler. Investigation of Hitler s Germany Period
5 Siyasi coğrafyada statik faktörler analizi. Kitaptaki ilgili bölümün okunması
6 Siyasi coğrafyada statik faktörler analizi. Kitaptaki ilgili bölümün okunması
7 Siyasi coğrafyada alan kavramı Kitaptaki ilgili bölümün okunması
8 Siyasi coğrafyada biçim kavramı ve etkileri Kitaptaki ilgili bölümün okunması
9 Siyasi coğrafyada konum kavramı ve önemi Kitaptaki ilgili bölümün okunması
10 Siyasi coğrafyada sınır kavramı ve önemi Kitaptaki ilgili bölümün okunması
11 XXI. yüzyılda devletler ve milletler arası güç mücadelesi: nedenleri ve etkileri. Kitaptaki ilgili bölümün okunması
12 Dünyamızın başlıca askeri, ekonomik ve siyasi örgütleri: kuruluşu, amaçları ve önemi. Kitaptaki ilgili bölümün okunması
13 Dünyamızın başlıca askeri, ekonomik ve siyasi örgütleri: kuruluşu, amaçları ve önemi. Kitaptaki ilgili bölümün okunması
14 Başlıca hakimiiyet teorileri Kitaptaki ilgili bölümün okunması
15 Başlıca hakimiiyet teorileri Kitaptaki ilgili bölümün okunması
16-17 Başlıca hakimiiyet teorileri Kitaptaki ilgili bölümün okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar