DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Liderlik Eğitimi GK   202 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Sencer ÖZSEZER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUZAFFER SENCER ÖZSEZER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarının geleceğin liderlerini yetiştiren uzman kişiler olarak liderlik özelliklerinin farkına varması, öğretmen olarak kendi vizyon ve misyonunu geliştirmesi ve kendinde geliştirmesi gereken liderlik becerilerini farkederek geliştirmesine yardımcı olma
Dersin İçeriği
Ders içeriği liderlik kavramı ve özellikleriyle ilişkilidir. Lider yönetici farkı ele alınarak lider özellikleri üzerinde durulup, lider öğretmen olabilmek için gerekli nitelikler değerlendirilecektir. Ayrıca liderlik özelliklerini geliştirebilmek için iletişim, hoşgörü, yaratıcılık, problem çözme, işbirliği içinde çalışma, hızlı ve etkili karar verme, çok yönlü olabilme özellikleri ile ilgili uygulamalara yer verilecektir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) liderlik kavramını ve liderlik özelliklerini bilir
2) lider ile yönetici farkını anlar
3) liderlik yaklaşımlarının bilir
4) kendinde geliştimesi gereken liderlik özelliklerini değerlendirir
5) liderlik özelliklerini geliştirmek için uygulamalar yapar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Lider ve yönetici farkı / lider özellikleri nelerdir Yok Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Lider ve yönetici farkı / lider özellikleri nelerdir Konuyla ilgili kaynakları araştırma okuma ve rapor hazırlama Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Çeşitli liderler ve lider tipleri Konuyla ilgili kaynakları araştırma okuma ve rapor hazırlama Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Lider ve yönetici farkı / lider özellikleri nelerdir Konuyla ilgili kaynakları araştırma okuma ve rapor hazırlama Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Öğretmenlerin liderlik özellikleri ve nasıl bir lider olmalı Kendi deneyimleri ve mesleki kaynaklara ulaşarak bir rapor hazırlama Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Liderlik ve Problem çözme becerisi Konuyla ilgili kaynakları araştırma okuma Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
7 Liderlik ve İletişim becerisi Konuyla ilgili kaynakları araştırma okuma Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Arasınav Arasınav zamanına kadar hazırlanan raporların bir araya getirilmesi Portfolyo
9 Liderlik ve Hızlı karar alma becerisi Konuyla ilgili kaynakları araştırma okuma Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Liderlik ve Dinleme becerisi 3 farklı konuda düzenlenen seminer, toplantı veya konferansa katılma ve bunun notlarını alma Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
11 Liderlik ve Hoşgörülü olma Kendi belirleyeceği bir kurumda bir gün boyunca gönüllü çalışma Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
12 Liderlik ve İşbirliği içinde çalışma Grupça bir etkinlik planlama ve bu etkinliği yapma Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
13 Liderlik ve Çok yönlü olabilme Grupça belirlenen bir müzik etkinliğine katılma ve etkinliğin bir parçası olma Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
14 Liderlik ve Çok yönlü olabilme Grupça belirlenen bir kitabı okuma ve kitabı liderlik açısından bireysel değerlendirip rapor hazırlama Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
15 Liderlik ve Çok yönlü olabilme Grupça belirlenen bir tiyatro etkinliğine katılma ve oyunu liderlik açısından değerlendirip rapor hazırlama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bir dönem boyunca hazırlanan rapor ve çalışmaların bir portfolyo haline getirilmesi -Final zamanına kadar hazırlanan raporların bir araya getirilmesi Portfolyo

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar