DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Müzik ve Toplum İlişkileri * AS   305 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Celil Hakan ÇUHADAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.CELİL HAKAN ÇUHADAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Geçmişten günümüze, müzik tarihinde çok önemli bir ilerleme gösteren klasik batı müziğindeki bu gelişimin, toplumsal dinamiklerle olan ilişkisini ortaya çıkarmak ve toplumsal değişimlerin genelde sanatı ve özelde müziği nasıl etkilediğinin anlaşılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Müzik nedir. Müziğin gelişimi ve toplumların gelişimi arasında nasıl bir ilişki vardır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Müziği oluşturan temel ögeleri açıklama Anlatım, tartışma, dinleti
2 Batı Müziğinin Toplumsal Evrimi - İlkel Dönemde Müzik Anlatım, tartışma, dinleti
3 Batı Müziğinin Toplumsal Evrimi - Ortaçağ Dönemi Anlatım, tartışma, dinleti
4 Gerçekçilik- Adcılık Anlatım, tartışma, dinleti
5 Müzik ve Burjuvazi Anlatım, tartışma, dinleti
6 Batı Müziğinin Toplumsal Evrimi - Rönesans Dönemi Anlatım, tartışma, dinleti
7 Batı Müziğinin Toplumsal Evrimi - Barok Dönem Anlatım, tartışma, dinleti
8 Vize Sınav
9 Müzik ve Pazar İlişkileri Anlatım, tartışma, dinleti
10 Batı Müziğinin Toplumsal Evrimi - Klasik Dönem Anlatım, tartışma, dinleti
11 Senfoni ve Burjuva Düşüncesi Anlatım, tartışma, dinleti
12 Batı Müziğinin Toplumsal Evrimi - Romantik Dönem Anlatım, tartışma, dinleti
13 Yabancılaşma: Schönberg ve Stravinsky Anlatım, tartışma, dinleti
14 Batı Müziğinin Toplumsal Evrimi - 20. Yüzyıl Müziği Anlatım, tartışma, dinleti
15 Çoksesli müziğin Türkiyedeki gelişimi Anlatım, tartışma, dinleti
16-17 Final Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar