DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Müze Kullanımı * ES   301 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Neval AKÇA BERK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNEVAL AKÇA BERK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Okul dışı sosyal bilgiler öğretimi kapsamında müze gezileri planlayabilme, müze türlerini ayırtedebilme, müze gezilerinde aktif öğrenme ortamları oluşturabilme.
Dersin İçeriği
Okul dışı sosyal bilgiler öğretimi kapsamında müze gezileri planlayabilme, müze türlerini ayırtedebilme, müze gezilerinde aktif öğrenme ortamları oluşturabilme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Müze eğitimi dersinde takip edilecek kaynak kitapların tanıtılması Yok, Düz anlatım, soru ve cevap, tartışma
2 Müzelerle ilgili genel bilgi verilmesi Yok,Düz anlatım, soru ve cevap, tartışma
3 Müze eğitiminde ve müzecilikte önde gelen isimlerin tanıtılması Yok,Düz anlatım, soru ve cevap, tartışma
4  Dünyada önde gelen müzelerin fonksiyonlarının tanıtılması Yok,Düz anlatım, soru ve cevap, tartışma
5 Dünyada ve Türkiye de müzeciliğin ve müze eğitiminin tarihsel gelişimi Yok,Düz anlatım, soru ve cevap, tartışma
6 Dünyada ve Türkiyede müzeciliğin ve müze eğitiminin tarihsel gelişimi Yok,Düz anlatım, soru ve cevap, tartışma
7  Örnek Olaylarla İlköğretim Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin Müzelere İlişkin Yaşantılarının Değerlendirilmesi Yok,Düz anlatım, soru ve cevap, tartışma
8 Ara sınav
9 Müze ve tarihi yerlerde eğitiminin önemi ve unsurları Yok,Düz anlatım, soru ve cevap, tartışma
10 Müzede ve tarihi yerlerde uygulanabilecek eğitim yöntem ve teknikleri Yok,Düz anlatım, soru ve cevap, tartışma
11 Müze ve tarihi yerlerde eğitim uygulamaları Yok,Düz anlatım, soru ve cevap, tartışma
12 Müze ve tarihi yerlerde eğitim uygulamaları Yok,Düz anlatım, soru ve cevap, tartışma
13 Müze ve tarihi yerlerde eğitim uygulamaları Yok,Düz anlatım, soru ve cevap, tartışma
14 Müze ve tarihi yerlerde eğitim uygulamaları Yok,Düz anlatım, soru ve cevap, tartışma
15 Müze ve tarihi yerler ile ilgili oluşturulan eğitim planlarını değerlendirme, Müze ve tarihi yerler ile ilgili oluşturulan eğitim planlarını değerlendirme Yok,Düz anlatım, soru ve cevap, tartışma
16-17 Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar