DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Bilgilerde Değerler Eğitimi ES   302 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Ali ALTIKULAÇ
Dersi Verenler
Arş.Gör.ALPER YONTAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sosyal bilgiler eğitiminin felsefi, eğitsel ve tarihsel temellerini kavratmak
Dersin İçeriği
Sosyal Bilgiler öğretimiyle ilgili temel kavramlar ve yöntemler anlatılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Değer kavramı ve değerler eğitimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2) Sosyolojik, psikolojik ve felsefi olarak değerleri sınıflar.
3) Değer türlerini ve değerlerin özelliklerini sıralar
4) Değerler eğitimini gerekli kılan nedenleri kavrar.
5) Okul öncesi eğitimde ve ilköğretimde değerler eğitimini açıklar
6) Değerler eğitiminde ailenin ve öğretmenlerin rolünü değerlendirir.
7) Türkiyede değerler eğitimi ile ilgili yapılan araştırmaları değerlendirir.
8) Dünyada değerler eğitimi ile ilgili yapılan araştırmaları değerlendirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Değer kavramı ve değerler eğitimi ile ilgili temel kavramlar. İlgili literatürün incelenmesi
2 Sosyolojik, psikolojik ve felsefi olarak değerler. İlgili literatürün incelenmesi
3 Değer türleri ve değerlerin özellikleri. İlgili literatürün incelenmesi
4 Değerler eğitiminin önemi ve değerler eğitimini gerekli kılan nedenler. İlgili literatürün incelenmesi
5 Okul öncesi eğitimde değerler eğitimi. İlgili literatürün incelenmesi
6 İlköğretimde değerler eğitimi. İlgili literatürün incelenmesi
7 Ortaöğretimde değerler eğitimi. İlgili literatürün incelenmesi
8 Ara Sınav Sınava yönelik çalışma
9 Değerler eğitiminde yöntem ve teknikler. İlgili literatürün incelenmesi
10 Değerler eğitiminde yöntem ve teknikler. İlgili literatürün incelenmesi
11 Değerler eğitiminde yöntem ve teknikler. İlgili literatürün incelenmesi
12 Değerler eğitiminde ailenin ve öğretmenlerin rolü. İlgili literatürün incelenmesi
13 Türkiyede değerler eğitimi ile ilgili araştırmaların incelenmesi. İlgili literatürün incelenmesi
14 Dünyada değerler eğitimi ile ilgili araştırmaların incelenmesi. İlgili literatürün incelenmesi
15 Dünyada değerler eğitimi ile ilgili araştırmaların incelenmesi. İlgili literatürün incelenmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava yönelik çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar