DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yerel Tarih ve Kültür SBE   102 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Neval AKÇA BERK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNEVAL AKÇA BERK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı yeni dönem tarih yazımında kullanılan sözlü ve yerel tarihin sosyal bilgiler eğitimindeki yeri ve kullanımına yönelik çeşitli uygulamalar yapmaktır. Böylece öğrencilerin çevresinde yaşayan kişiler aracılığıyla yaşadığı yerin tarihi hakkında bilgiler edinmesi sağlanacaktır.
Dersin İçeriği
Tarih nedir, tarih yazımı,sözlü tarih, sözlü tarihin gelişimi, kullanım amaçlarına göre sözlü tarih, sözlü tarih uygulamaları, yerel tarih, yerel tarihin gelişimi, yerel tarihle ilgili uygulamalar. Bu derste, konunun içeriğine, göre öğrencilere temel bilgiler verilecek ve öğrencilere seminerler hazırlattırılarak tartıştırılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yerel tarih nedir, kaynakları ve yazımı hakkında bilgi verme.
2) Yerel tarih çalışmalarından örnekleri tanıtma.
3) Yerel tarih araştırmalarının dünyadaki ve ülkemizdeki gelişimi hakkında bilgi verme.
4) Yerel tarih araştırmalarının sosyal bilgiler dersi üniteleriyle ilişkilendirilmesi becerisi verme.
5) Tarih araştırmalarında ve tarih öğretiminde kurum tarihçiliğinin önemini kavratma.
6) Kullanım amaçlarına göre yerel tarih araştırmalarının çeşitliliği hakkında bilgi verme.
7) Sosyal bilgilerde yeni öğretim yaklaşımlarının ders ile ilişkisi kurma becerisi verme.
8) Yerel tarih ve sosyal tarih araştırmalarının önemi ve yeni tarih anlayışı hakkında bilgilendirme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrencilerle tanışma, dersin amaç ve önemine ilişkin tartışma. Ders Kitabının Tanıtımı
2 Dersin kapsamı ve kavramları üzerinde durulacak ve kaynaklar tanıtılacaktır. İlgili bölüme hazırlanılarak gelinmesinin belirtilmesi
3 Yapılandırmacılık ve yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgilerde uygulanmasına yönelik öneri ve etkinlikler tartışılacaktır. İlgili bölüme hazırlanılarak gelinmesinin belirtilmesi
4 Tarih nedir, tarih yazımı nasıl yapılır İlgili bölüme hazırlanılarak gelinmesinin belirtilmesi
5 Yerel tarih nedir, kaynakları ve yazımı hakkında bilgi verme. İlgili bölüme hazırlanılarak gelinmesinin belirtilmesi
6 Yerel tarih çalışmalarından örnekleri tanıtma. İlgili bölüme hazırlanılarak gelinmesinin belirtilmesi
7 Yerel tarih çalışmalarından örnekleri tanıtma. İlgili bölüme hazırlanılarak gelinmesinin belirtilmesi
8 Arasınav Arasınav
9 Yerel tarih araştırmalarının dünyadaki ve ülkemizdeki gelişimi hakkında bişlgi verme. İlgili bölüme hazırlanılarak gelinmesinin belirtilmesi
10 Yerel tarih araştırmalarının sosyal bilgiler dersi üniteleriyle ilişkilendirilmesi becerisi verme. İlgili bölüme hazırlanılarak gelinmesinin belirtilmesi
11 Tarih araştırmalarında ve tarih öğretiminde kurum tarihçiliğinin önemini kavratma. İlgili bölüme hazırlanılarak gelinmesinin belirtilmesi
12 Kullanım amaçlarına göre yerel tarih araştırmalarının çeşitliliği hakkında bilgi verme. İlgili bölüme hazırlanılarak gelinmesinin belirtilmesi
13 Sosyal bilgilerde yeni öğretim yaklaşımlarının ders ile ilişkisi kurma becerisi verme İlgili bölüme hazırlanılarak gelinmesinin belirtilmesi
14 Yerel tarih ve sosyal tarih araştırmalarının önemi ve yeni tarih anlayışı hakkında bilgilendirme. İlgili bölüme hazırlanılarak gelinmesinin belirtilmesi
15 Yerel tarih ve sosyal tarih araştırmalarının önemi ve yeni tarih anlayışı hakkında bilgilendirme. İlgili bölüme hazırlanılarak gelinmesinin belirtilmesi
16-17 Final Final

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar