DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretmenlik Uygulaması * SB   414 8 2 5 10

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BALCIOĞULLARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiABDULLAH BALCIOĞULLARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Uygulama okulunda değişik sınıflarda öğretmenlik yaparak öğretmenlik mesleğinin yeterliklerini geliştirebilme, Kendi alanının ders programını anlayabilme, ders kitaplarını değerlendirebilme, ölçme ve değerlendirme yapabilme, Öğretmenlik Uygulaması sırasında kazanmış olduğu deneyimleri arkadaşları ve uygulama öğretim elemanı ile paylaşarak kendisini bu yönde geliştirebilme.
Dersin İçeriği
Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma. Kaynaklar, Ders ve Uygulama Okulları hakkında açıklamalar. Arkadaşlarıyla bir araya gelme
2 Dersin tanımı, amaçları, ders programı ve Fotoğraflı Öğretmenlik Uygulaması süreç Dosyası hakkında açıklamalar. Arkadaşlarıyla bir araya gelme
3 Uygulama sürecinde izlenecek etkinlik, gözlem ve değerlendirmelerin haftalara göre dağılımını gösteren çizelgenin hazırlanması Haftalık ders planı hazırlama
4 Uygulama Okulunda yapılan çalışmalar üzerine değerlendirme ve öneriler Haftalık ders planı hazırlama
5 Uygulama Okulunda yapılan çalışmalar üzerine değerlendirme ve öneriler Haftalık ders planı hazırlama
6 Uygulama Okulunda yapılan çalışmalar üzerine değerlendirme ve öneriler Haftalık ders planı hazırlama
7 Uygulama Okulunda yapılan çalışmalar üzerine değerlendirme ve öneriler Haftalık ders planı hazırlama
8 Ara Sınav Haftalık ders planı hazırlama
9 Uygulama Okulunda yapılan çalışmalar üzerine değerlendirme ve öneriler Haftalık ders planı hazırlama
10 Uygulama Okulunda yapılan çalışmalar üzerine değerlendirme ve öneriler Haftalık ders planı hazırlama
11 Uygulama Okulunda yapılan çalışmalar üzerine değerlendirme ve öneriler Haftalık ders planı hazırlama
12 Uygulama Okulunda yapılan çalışmalar üzerine değerlendirme ve öneriler Haftalık ders planı hazırlama
13 Uygulama Okulunda yapılan çalışmalar üzerine değerlendirme ve öneriler Haftalık ders planı hazırlama
14 Uygulama Okulunda yapılan çalışmalar üzerine değerlendirme ve öneriler Haftalık ders planı hazırlama
15 Uygulama Okulunda yapılan çalışmalar üzerine değerlendirme ve öneriler Haftalık ders planı hazırlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Haftalık ders planı hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar