DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Coğrafyaya Giriş AS   107 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BALCIOĞULLARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiABDULLAH BALCIOĞULLARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Coğrafi ilkelere göre Türkiye'nin fiziki coğrafya özellikleri, jeolojik gelişimini ve potansiyelini kavrar.
Dersin İçeriği
Türkiye'nin jeolojik yapısı, fiziki özellikleri, akarsular, göller ve denizler, iklimi, toprakları ve korunması, Türkiye bitki örtüsü, doğal hayvan toplulukları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Coğrafyanın konusunu açıklar
2) Coğrafya bilimin diğer bilimlerle olan ilişkisini analiz eder
3) Coğrafya öğretimin amaçlarını açıklar
4) Coğrafya öğretimin amaçlarını açıklar
5) Coğrafya öğretimin amaçlarını açıklar
6) Temel coğrafya kavramlarını analiz eder
7) Temel coğrafya kavramlarını analiz eder
8) Ara sınav
9) Temel coğrafya kavramlarını analiz eder
10) Coğrafyanın ilkelerini açıklar
11) Coğrafyanın ilkelerini açıklar
12) Coğrafyanın ilkelerini açıklar
13) Coğrafyanın ilkelerini açıklar
14) Coğrafyanın ilkelerini açıklar
15) Coğrafyanın ülkemizde ve Dünyadaki gelişimini kavrar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Coğrafyanın tanımı ve bilimsel özelliği Coğrafyaya giriş kitabından ilgili bölümün okunması
2 Coğrafyanın prensipleri Coğrafyaya giriş kitabından ilgili bölümün okunması
3 Coğrafyanın araştırma konusu Coğrafyaya giriş kitabından ilgili bölümün okunması
4 Coğrafyanın araştırma konusu Coğrafyaya giriş kitabından ilgili bölümün okunması
5 Coğrafyanın alt dalları Coğrafyaya giriş kitabından ilgili bölümün okunması
6 Coğrafyanın alt dalları Coğrafyaya giriş kitabından ilgili bölümün okunması
7 Ara sınav Coğrafyaya giriş kitabından ilgili bölümün okunması
8 İlkçağda coğrafya Coğrafyaya giriş kitabından ilgili bölümün okunması
9 Ortaçağda coğrafya Coğrafyaya giriş kitabından ilgili bölümün okunması
10 Yeni ve Yakınçağ'da coğrafya Coğrafyaya giriş kitabından ilgili bölümün okunması
11 Modern coğrafya Coğrafyaya giriş kitabından ilgili bölümün okunması
12 Coğrafya eğitiminin amaçları ve önemi Coğrafyaya giriş kitabından ilgili bölümün okunması
13 Coğrafya eğitiminin amaçları ve önemi Coğrafyaya giriş kitabından ilgili bölümün okunması
14 Coğrafya öğretimi Coğrafyaya giriş kitabından ilgili bölümün okunması
15 Coğrafya öğretimi Coğrafyaya giriş kitabından ilgili bölümün okunması
16-17 Final sınavları Coğrafyaya giriş kitabından ilgili bölümün okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar