DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretmen Kimliği ES   105 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Andaç ÇUHADAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ANDAÇ ÇUHADAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmenlik mesleğini tanıtmak. Öğretmenliğin taşıdığı sorumluluğun farkına varılmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği nitelikler. İdeal öğretmenin niteliği. Öğretmenin yurttaş yetiştirme sorumluluğu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi alan öğrenci, ideal öğretmeni tanımlar.
2) Bu dersi alan öğrenci, öğretmenin insan yetiştirmedeki sorumluluğunu analiz eder.
3) Bu dersi alan öğrenci, öğretmenin yurttaş yetiştirmedeki sorumluluğunu analiz eder.
4) Bu dersi alan öğrenci, eğitimi tanımlar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders ile ilgili bilgilendirme eski bilgilerin hatırlanması Anlatım
2 Öğretmenlik mesleği üzerinde genel konuşmalar. ön okuma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
3 Öğretmen gözlemlerinin değerlendirilmesi ön okuma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
4 İdeal öğretmen kimdir, Öğretmenden neler bekliyoruz. ön okuma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
5 Türkiye öğretmenlik mesleğinin tarihçesi. ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
6 Günümüzde öğretmen yetiştirme. ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Öğretmen ve alan bilgisi. Öğretmen ve genel kültür . ön okuma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
8 Ara sınav Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Öğretmen ve yurttaşlık bilinci ön okuma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
10 Öğretmen ve okul kültürü. ön okuma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
11 Verilen ödevlerin değerlendirilmesi ön okuma Tartışma
12 Verilen ödevlerin değerlendirilmesi ön okuma Tartışma
13 Demokratik öğretmen kimdir ön okuma, gözlem Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
14 Demokratik öğretmen kimdir ön okuma, gözlem Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
15 Demokratik öğretmen kimdir ön okuma, gözlem Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
16-17 Dönem bilgilerinin gözden geçirilmesi ön okuma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar