DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okul Kültürü ES   107 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Andaç ÇUHADAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ANDAÇ ÇUHADAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Okula bir sosyalleşme alanı olarak bakıldığında; okula hakim olan kültürü, bu kültürün nasıl oluştuğunu, öğrenciler üzerindeki etkisini tartışmak.
Dersin İçeriği
Okulun mümkün olan her yönüyle incelenmesi ve irdelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi alan öğrenci, okulun bir sosyalleşme mekanı olduğunu bilir.
2) Okulun yurttaş yetiştirme rolünün farkına varır.
3) Okul kültürü ve demokratik yurttaşlık arasındaki ilişkiyi açıklar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında bilgi verilmesi eski bilgileri hatırlatma Anlatım
2 Okul hakkındaki genel değerlendirme, Nasıl bir okul istiyoruz Gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
3 Okulların dış görüntüleri üzerine çalışma, okul mimarisi ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
4 Okul kültürü ve örtük program konulu makaleler üzerinde çalışma ön okuma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
5 Öğretmen kimliği ve öğretmenin demokratik kültür yaratmadaki etkisi (Ferhan Oğuzkan: Öğretmenliğin Üç Yönü) ön okuma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Türkiye'de eğitimde iyi örnekler ön okuma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
7 Eğitim sistemini konu alan bir film izleyerek üzerinde tartışılacak ön okuma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
8 ara sınav Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Mustafa Kemal Atatürk ve Eğitim ön okuma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
10 Pisa vb uluslararası sınavlarda Türkiye'nin durumu ve nedenleri ön okuma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
11 Öğretmenler Günü nedeniyle özel program ön okuma, gözlem Tartışma
Bireysel Çalışma
12 Karşılaştırmalı Eğitim nedir, örnekler ön okuma, gözlem Tartışma
Bireysel Çalışma
13 Köy Enstitüleri ön okuma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
14 Köy Enstitüleri ön okuma, gözlem Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
15 Emile kitabı üzerinde çalışma ön okuma, gözlem Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
16-17 Martı kitabı üzerinde çalışma ön okuma, gözlem Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar