DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Coğrafya Uygulamaları AS   108 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BALCIOĞULLARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiABDULLAH BALCIOĞULLARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Coğrafya dersinin temel becerileri ve araştırma yöntemlerini kavrama ve coğrafya araştırmalarında kullanma
Dersin İçeriği
Coğrafyada harita okuma, yorumlama; amaca yönelik harita oluşturma; grafik oluşturma, grafiği tabloya çevirme, coğrafya araştırma yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Coğrafyanın konusunu açıklar
2) Coğrafya bilimin diğer bilimlerle olan ilişkisini analiz eder
3) Coğrafya bilimin diğer bilimlerle olan ilişkisini analiz eder
4) Coğrafya bilimin diğer bilimlerle olan ilişkisini analiz eder
5) Coğrafya öğretimin amaçlarını açıklar
6) Coğrafya öğretimin amaçlarını açıklar
7) Temel coğrafya kavramlarını analiz eder
8) Temel coğrafya kavramlarını analiz eder
9) Coğrafyanın ülkemizde ve Dünyadaki gelişimini kavrar
10) Coğrafyanın ülkemizde ve Dünyadaki gelişimini kavrar
11) Coğrafyanın ülkemizde ve Dünyadaki gelişimini kavrar
12) Coğrafyanın ülkemizde ve Dünyadaki gelişimini kavrar
13) Coğrafyanın ülkemizde ve Dünyadaki gelişimini kavrar
14) Verilen tabloyu grafiğe çevirir
15) Coğrafi verileri grafik haline getirir ve yorumlar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Coğrafyanın tanımı ve bilimsel özelliği Coğrafyaya giriş kitabından ilgili bölümün okunması
2 Coğrafyanın prensipleri Bilimselliğin temellerini araştrma
3 Coğrafyanın araştırma konusu Coğrafya alanında hazırlanmış bilimsel makaleleri inceleme
4 Coğrafyanın alt dalları Kitapta ilgili bölümün incelenmesi
5 Coğrafyanın alt dalları Kitapta ilgili bölümün incelenmesi
6 Coğrafyanın alt dalları Kitapta ilgili bölümün incelenmesi
7 Coğrafyanın ortaya çıkışı Farklı kaynaklardan coğrafyanın tarihi sürecini inceleme
8 Coğrafyanın ortaya çıkışı Farklı kaynaklardan coğrafyanın tarihi sürecini inceleme
9 İlkçağda coğrafya İlkçağ bilim adamalarının çalışmalarının incelenmesi
10 Ortaçağda coğrafya Ortaçağ Doğu ve Batı dünyasında bilimsel çalışmaları karşılaştırma
11 Yeni ve Yakınçağ da coğrafya Alexander von Humboltun hayatı ve çalışmalarının araştırılması
12 Modern coğrafya Cumhuriyet döneminde yüksek öğrenim alanında yapılan yenilikler
13 Coğrafya eğitiminin amaçları ve önemi Sosyal bilgiler öğretim programının incelenmesi
14 Coğrafya eğitiminin amaçları ve önemi Sosyal bilgiler öğretim programının incelenmesi
15 Coğrafyada araştırma yöntemleri Coğrafya alanında hazırlanmış bilimsel makaleleri inceleme
16-17 Coğrafyada araştırma yöntemleri Coğrafya alanında hazırlanmış bilimsel makaleleri inceleme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar