DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocuk Edebiyatı * GK   110 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Andaç ÇUHADAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ANDAÇ ÇUHADAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çocuk edebiyatının seçkin örnekleri ile tanışarak okuma zevkinin gelişmesini sağlamak, seçilen örnekler üzerinde eleştirel ve yaratıcı okuma çalışmaları yapmak.
Dersin İçeriği
Çocuk edebiyatı kavramı, çocuk edebiyatının gelişim süreci, çocuk edebiyatı metinleri ve çocuklar için hazırlanan ürünlerin çocuğun gelişim sürecine uygunluğu, seçilen metinlerin ana dili eğitimine katkısı, bu metinlerin evrensel insani değerlerin çocuğa kazandırılmasındaki işlevi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrencilerle tanışma, ders hakkında genel bilgi verilmesi yok
2 Çocuk ve gençlik edebiyatı hakkında bilgilendirme. Öğrenci deneyimlerinin aktarılması. ön okuma, araştırma, gözlem
3 Edebiyatın Sosyal Bilgiler öğretimindeki rolünün tartışılması. ön okuma, araştırma, gözlem
4 Eleştirel ve yaratıcı okuma ve yazmanın tartışılması ve örnekler verilmesi ön okuma, araştırma, gözlem
5 Öğrencilerin, kendileri için önemli edebi eserleri sınıf ile paylaşmaları. ön okuma, araştırma, gözlem
6 Çocuk edebiyatı yapıtları içerisinden bir seçki yapılarak öğrencilere okuma listesi oluşturulması. ön okuma, araştırma, gözlem
7 Öğrencilerin listelerindeki kitapların yazarları hakkında bilgi toplamaları ve bunu sınıf ile paylaşmaları. ön okuma, araştırma, gözlem
8 Ara sınav sınav
9 Okunulan kitaplarla ilgili duygu ve düşüncelerin paylaşılması. okuma
10 Okunulan kitaplarla ilgili duygu ve düşüncelerin paylaşılması. okuma
11 Okunulan kitaplarla ilgili duygu ve düşüncelerin paylaşılması. okuma
12 Okunulan kitaplarla ilgili duygu ve düşüncelerin paylaşılması. okuma
13 Okunulan kitaplarla ilgili duygu ve düşüncelerin paylaşılması. okuma
14 Okunulan kitaplarla ilgili duygu ve düşüncelerin paylaşılması. okuma
15 Okunulan kitaplarla ilgili duygu ve düşüncelerin paylaşılması. okuma
16-17 Genel değerlendirme yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar