DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Bilgilerin Temelleri SB   101 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ANDAÇ ÇUHADAR1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.ALPER YONTAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sosyal bilgiler eğitiminin felsefi, eğitsel ve tarihsel temellerini kavratmak
Dersin İçeriği
Sosyal Bilgiler öğretimiyle ilgili temel kavramlar ve yöntemler anlatılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyal bilim ile sosyal bilgiler arasındaki farkları anlar.
2) Sosyal bilgilerin tanımlarını öğrenerek, kendi tanımını yapar.
3) Sosyal bilgileri oluşturan disiplinlerin temellerini kavrar.
4) Sosyal bilgilerin tarihi temellerini kavrayarak, katkıları olan bilim insanlarını ve yaptıklarını kavrar,
5) Sosyal bilgileri oluşturan disiplinlerden bir tanesi ile ilgili yerli ve yabancı bir bilim adamının eserini okuyarak, sosyal bilimlere katkısını kavrar.
6) Yeni Sosyal Bilgiler programının 4.5.6.7. sınıflar temel yapısını tanır, Sosyal bilgiler eğitim ile ilgili geleneksel yaklaşımları tanır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amaçları, içeriği, temel kaynakları ve değerlendirme sistemi. -
2 Sosyal bilimler ve sosyal bilgiler tanımları, Sosyal Bilgileri oluşturan disiplinler Sosyoloji, Coğrafya, Ekonomi, Antropoloji, Tarih, Psikoloji -
3 Sosyal bilgiler eğitiminin felsefi, eğitsel ve tarihsel temelleri, -
4 Arkeolog nasıl çalışır -
5 Tarihçi nasıl çalışır -
6 Coğrafyacı nasıl çalışır ve Halkbilimci Nasıl çalışır -
7 Vize Haftası -
8 Ara Sınav -
9 Ekonomi bilimci nasıl araştırma yapar -
10 Antropolog nasıl çalışır ve Sosyal Psikologlar nasıl çalışır -
11 Sosyal Bilgiler Eğitimi Gelenekleri
12 Yeni Sosyal Bilgiler Programının Yapısı -
13 Yeni Sosyal Bilgiler Programının Yapısı -
14 Yeni Sosyal Bilgiler 6. Sınıf ders kitaplarındaki Sosyal Bilgiler Öğreniyorum adlı ünitenin incelenmesi -
15 Yeni Sosyal Bilgiler 6. Sınıf ders kitaplarındaki Sosyal Bilgiler Öğreniyorum adlı ünitenin incelenmesi -
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları -

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar