DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı SB   104 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Ali ALTIKULAÇ
Dersi Verenler
VEDAT KANAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günümüz medeniyetlerin oluşumunda Eskiçağ medeniyetlerinin katkılarının verilmesi
Dersin İçeriği
Mezopotamya Medeniyetleri Anadolu Medeniyetleri Mısır Medeniyeti Eski Yunan Medeniyeti

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eskiçağ tarihinin kaynakları hakkında bilgi sahibi olur.
2) Eskiçağ tarihinin insanlığın ortak mirası olduğunu açıklar.
3) Eskiçağın etkilerinin günümüze kadar sürdüğünü dolayısıyla tarihin süreklilik arz ettiğini tarihin tekerrür etmediğini ancak olmuş bitmiş bir şey değil halen olmakta olduğunu kavrar.
4) Eskiçağdaki insan ile günümüz insanı arasındaki ortak noktaların (dini inanışlar-ritüeller, pisikolojik ve fizyolojik ihtiyaçlar, korkular, aile yaşantıları, hukuk anlayışı ve adalet ihtiyacı, toplumsal sınıfların varlığı v.b.) farkında olur.
5) İnsanlığın siyasal ve sosyal anlamda bazı yönleri ile gelişme gösterirken birçok yönü ile hala ilkel kaldığını (savaşlar ve sömürü) görür.
6) Eskiçağa tanıklık eden arkeolojik bulgular açısından çok zengin olan ülkemizin tarihi varlıklarına daha çok sahiplenir ve daha çok korur.
7) Siyasal ve sosyal alanda başarılı olan devletlerin başkalarının birikimlerinden sağlıklı sentezler yapabilen devletler olduğunu bilir.
8) Ulusal ve küresel düzeydeki sosyal sorunlara uygun çözüm yolları önerir.
9) Ulusal ve küresel düzeydeki toplumsal olay ve olguları sistematik bilgi ve becerilere dayanarak değerlendirir.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uygarlık ve Kültür kavramlarının tanımı Ön okuma
2 Mezopotamya Uygarlıkları Ön okuma
3 Mezopotamya Uygarlıkları Ön okuma
4 Anadolu Uygarlıkları Ön okuma
5 Anadolu Uygarlıkları Ön okuma
6 Anadolu Uygarlıkları Ön okuma
7 Anadolu Uygarlıkları Ön okuma
8 Ara Sınav Yok
9 Mısır Uygarlığı Ön okuma
10 İran Uygarlığı Ön okuma
11 İbrani Uygarlığı Ön okuma
12 Fenike Uygarlığı Ön okuma
13 Eski Yunan Medeniyeti Ön okuma
14 Eski Yunan Medeniyeti Ön okuma
15 Eskiçağ Uygarlıkların Önemi Ön okuma
16-17 Final Sınavı Yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar