DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Arkeoloji SB   105 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Fatih ERHAN
Dersi Verenler
Arş.Gör.FATİH ERHAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Arkeoloji nedir Arkeolojinin Kolları, Türkiye de Arkeoloji konularının öğrenciye aktarılması
Dersin İçeriği
Arkeoloji nedir Arkeolojinin Kolları, Türkiye de Arkeoloji

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Arkeoloji terminolojisini kavrayabilme
2) Arkeolojinin diğer bilimlerle ilişkisini kavrayabilme
3) Arkeolojinin tarihçesini kavrayabilme
4) Türkiye de Arkeolojiyi kavrayabilme
5) Türkiye de eski eserler yasasını kavrayabilme
6) Arkeolojinin metodunu kavrayabilme
7) Arkeolojinin kollarını kavrayabilme
8) Paleolitik ve Mezolitik Dönemi kavrayabilme
9) Neolitik Dönemi kavrayabilme
10) Kalkolitik Dönemi kavrayabilme
11) Bronz Çağı nı kavrayabilme
12) Demir Çağı nı kavrayabilme
13) Yunanları kavrayabilme
14) Romalıları kavrayabilme
15) Bu bilgileri mesleki çalışmalarda uygulayabilme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Arkeoloji Nedir Kitap, Makale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Arkeolojinin diğer bilimlerle ilişkisi Kitap, Makale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Arkeolojinin tarihçesi Kitap, Makale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Türkiye de arkeoloji Kitap, Makale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Türkiye de eski eserler yasası ve müzecilik Kitap, Makale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Arkeolojinin metodu Kitap, Makale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Arkeolojinin kolları Kitap, Makale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Kitap, Makale Okuma Yazılı Sınav
9 Paleolitik ve Mezolitik Dönem Kitap, Makale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Neolitik Dönem Kitap, Makale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Kalkolitik Dönem Kitap, Makale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Bronz Çağı Kitap, Makale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Demir Çağı Kitap, Makale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Yunanlar Kitap, Makale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Romalılar Kitap, Makale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Final Sınavı Kitap, Makale Okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar