DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Felsefe SB   106 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Andaç ÇUHADAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLSUN DÜLGEROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste felsefenin insanla, hayatla ilişkisinin nasıl olduğu ve düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Felsefe dersi, felsefenin problematik alanlarına vurgu yapmaktadır. Eleştirel düşünme becerileri, kavramların sorgulanması, tartışma ve münazaralar bu ders kapsamında ele alınmıştır. Aynı zamanda felsefe tarihi de felsefe dersinin kapsamında yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Felsefenin problematik alanları hakkında bilgi sahibi olur
2) Felsefenin ilgilendiği konuları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
3) Felsefenin düşünme becerileriyle ilgili olduğunu fark eder.
4) Kavramları, değerleri, düşünceleri sorgular.
5) Düşüncelerini savunurken argümanlarını ortaya koyar.
6) Düşüncelerini mantıksal bağlantılar yoluyla ifade eder.
7) Felsefe tarihi hakkında bilgi sahibi olur.
8) Felsefe alan yazınına ilişkin kaynakları fark eder.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma Etkinlik
2 Felsefeye Giriş Soru Cevap, Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
3 Felsefi Düşünüş Etkinlik Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
4 Algı ve Doğruluk Brainstorming
5 Epistemeloji Eğitsel Oyunlar, soru-cevap
6 Metafizik Tartışma türleri
7 Bilim Felsefesi Etkinlik
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Özgürlük- Belirlenimcilik Drama
10 Felsefe ve Siyaset Altı Şapkalı Düşünme
11 Felsefe ve Estetik Yaratıcı Drama
12 İnsanın Doğası Tartışma
13 Felsefe ve Din Soru-Cevap
14 Çocuklar ve Felsefe Yaratıcı Drama
15 Münazara Münazara
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar