DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Antropoloji * SB   204 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Fatih BERK
Dersi Verenler
ŞEYDA ÖZÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Antropoloji dersinin içeriğini oluşturan konuları, temel kavramları, çalışma alanlarını, yöntemi ve antropolojik bakışı kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Antropolojinin tanımı ve kapsamı, çalışma alanları, yöntemi; antropolojinin gündelik yaşamla ilişkisi, ilk insanlar ve modern insanın ortaya çıkışı, insanoğlunun geçim şekillerinin evrimi; akrabalık sistemleri ve sosyal örgüt, siyasal örgütlenmelerin ortaya çıkışı, toplumsal tabakalaşma, toplumsal cinsiyet, din, dil, birey ve kültür gibi antropolojinin çalışma konuları; ülkemiz ve dünyadan belli başlı antropologlar, bunların çalışma alanları ve çalışmalarından örnekleri ile Küreselleşme, İletişim ve Siber kültür konularını kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Antropolojinin tanımı, kapsamı ve kısa bir tarihi Yok
2 Çalışma alanları, diğer bilimlerle ilişkisi İlgili okumalar Gerekli panel hazırlıkları Vaka analizi için gazete haberleri
3 İlk insanlar ve modern insanın ortaya çıkışı İlgili okumalar Gerekli panel hazırlıkları Vaka analizi için gazete haberleri
4 İnsanoğlunun geçim şekillerinin evrimi; üretim, tüketim) ve teknoloji İlgili okumalar Gerekli panel hazırlıkları Vaka analizi için gazete haberleri
5 Akrabalık sistemleri İlgili okumalar Gerekli panel hazırlıkları Vaka analizi için gazete haberleri
6 Toplumsal tabakalaşma ve cinsiyet, din ve dil İlgili okumalar Gerekli panel hazırlıkları Vaka analizi için gazete haberleri
7 Irk, etnisite ve kimlik İlgili okumalar Gerekli panel hazırlıkları Vaka analizi için gazete haberleri
8 Vize İlgili okumalar
9 Antropolojinin yöntemi İlgili okumalar Gerekli panel hazırlıkları Vaka analizi için gazete haberleri
10 Antropolojinin yöntemi İlgili okumalar Gerekli panel hazırlıkları Vaka analizi için gazete haberleri
11 Antropolojinin yöntemi İlgili okumalar Gerekli panel hazırlıkları Vaka analizi için gazete haberleri
12 Kültür ve kültürel süreçler İlgili okumalar Gerekli panel hazırlıkları Vaka analizi için gazete haberleri
13 Kültür ve kültürel süreçler İlgili okumalar Gerekli panel hazırlıkları Vaka analizi için gazete haberleri
14 Küreselleşme ve Siber kültür İlgili okumalar Gerekli panel hazırlıkları Vaka analizi için gazete haberleri
15 Küreselleşme, Küresel iletişim ve Küresel kültür İlgili okumalar Gerekli panel hazırlıkları Vaka analizi için gazete haberleri
16-17 Final Panel dosya teslimi hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar