DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı Iı SB   302 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mehibe ŞAHBAZ
Dersi Verenler
ŞEYDA ÖZÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
XVII. ve XX. Yüzyıllar arasında Osmanlı Devletinin siyasi tarihi ile ilgili bilgilerin verilmesi
Dersin İçeriği
20. yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Osmanlı Devleti nin XVII. Yüzyılda içine düştüğü bunalım ve bundan kurtulma çabalarına ilişkin teorik bilgilerin kavranması
2) XIX. yüzyılda devletin yıkılmasını önlemek için verilen mücadelelere ilişkin teorik bilgilerin kavranması
3) XX.yüzyılda Osmanlı Devleti nin siyasi gelişmeleri hakkında bilgi sahibi olunması
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Osmanlı Devleti nde Siyasal ve Toplumsal Yapı Ön okuma
2 Klasik Osmanlı Düzeninde Değişim ve Gerileme Ön okuma
3 Fransız Devrimi ve Osmanlı Devletine Etkisi Ön okuma
4 XIX. Yüzyıl Osmanlı Modernleşmesi Ön okuma
5 Lale Devri Ön okuma
6 III. Selim Dönemi Ön okuma
7 II. Mahmut Dönemi Ön okuma
8 Vize sınavı
9 Tanzimat Dönemi Ön okuma
10 Birinci Meşrutiyet Dönemi Ön okuma
11 İkinci Meşrutiyet Dönemi Ön okuma
12 Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları Ön okuma
13 Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti Ön okuma
14 Ermeni Sorunu Ön okuma
15 Mondros Ateşkes Antlaşması, İşgaller ve Milli Mücadele. Ön okuma
16-17 Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar