DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Bilgilerde Edebiyat İncelemesi * SB   304 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Andaç ÇUHADAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ANDAÇ ÇUHADAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sosyal Bilgiler içeriğine uygun sözlü ya da yazılı edebi ürünleri tanımak ve bu ürünleri kullanarak Sosyal Bilgiler öğretiminde -yaratıcılık becerisini geliştirecek farklı biçimler oluşturmak. Sosyal bilgiler dersinde edebi eserlerden nasıl faydalanılacağı gösterilerek, onlarında bunu kendi derslerinde nasıl uygulayacakları hakkında bilgi ve tecrübe edinmeleri hedeflenmektedir. Gerek meslek hayatında gerekse yaşamın diğer alanlarında edebi eserlerin önemine vurgu yapılarak insan hayatındaki yeri ve dikkat çekilecektir
Dersin İçeriği
Edebi Metinler ve Türleri, Mitler, Destanlar, Efsaneler, Seyahatnameler, Siyasetnameler, Tarihi Romanlar, Romanlar, Masallar, Hikayeler, Anılar, Şiirler, Türküler, Denemeler, Biyografiler, Mektupların Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kullanılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında genel bilgilendirme yok
2 Sosyal Bilgiler dersi ve edebiyat arasındaki ilişkinin irdelenmesi ön okuma
3 Sosyal Bilgiler dersi ve edebiyat arasındaki ilişkinin irdelenmesi ön okuma
4 Sosyal Bilgiler dersi ve edebiyat arasındaki ilişkinin irdelenmesi ön okuma
5 Sosyal Bilgiler temalarını ilgilendiren edebi yapıtlar ile ilgili öğrenci sunumları sunum hazırlığı
6 Sosyal Bilgiler temalarını ilgilendiren edebi yapıtlar ile ilgili öğrenci sunumları sunum hazırlığı
7 Sosyal Bilgiler temalarını ilgilendiren edebi yapıtlar ile ilgili öğrenci sunumları sunum hazırlığı
8 ara sınav sınav
9 Sosyal Bilgiler temalarını ilgilendiren edebi yapıtlar ile ilgili öğrenci sunumları sunum hazırlığı
10 Sosyal Bilgiler temalarını ilgilendiren edebi yapıtlar ile ilgili öğrenci sunumları sunum hazırlığı
11 Sosyal Bilgiler temalarını ilgilendiren edebi yapıtlar ile ilgili öğrenci sunumları sunum hazırlığı
12 Sosyal Bilgiler temalarını ilgilendiren edebi yapıtlar ile ilgili öğrenci sunumları sunum hazırlığı
13 Sosyal Bilgiler temalarını ilgilendiren edebi yapıtlar ile ilgili öğrenci sunumları sunum hazırlığı
14 Sosyal Bilgiler temalarını ilgilendiren edebi yapıtlar ile ilgili öğrenci sunumları sunum hazırlığı
15 Sosyal Bilgiler temalarını ilgilendiren edebi yapıtlar ile ilgili öğrenci sunumları sunum hazırlığı
16-17 Sunumların değerlendirilmesi yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar