DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnsan İlişkileri ve İletişim SB   306 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Sencer ÖZSEZER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUZAFFER SENCER ÖZSEZER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarına zaman yönetimiyle ilgili temel kavramlar ve yaklaşımlar hakkında bilgi kazandırmak. Ayrıca kendi ve diğerlerinin zaman planlamasında etkin bir şekilde rol almasına yardımcı olmak
Dersin İçeriği
Zaman yönetimi kavramları, yaklaşımları, kişisel zaman yönetimi, mesleki zaman yönetimi, zaman tuzakları, zamanı planlama, başkasının zamanı planlamsına yardımcı olma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletişimle ilgili modellerin özelliklerini değerlendirebilir
2) Kişiler arası etkili iletişimin engellerini kavrayabilir
3) Etkili iletişimde dinleme ve kendini olumlu bir şekilde ifade etmenin önemini kavrayabilir
4) Etkili iletişimde çatışma yönetimi konusunda bireysel sorumlulukları değerlendirebilir
5) Etkili iletişimde bilişsel, duyuşsal ve davranışsal süreçlerin temellerini kavrayabilir
6) Eğitim ortamlarında etkili iletişim ve boyutlarını tartışabilir
7) Eğitim kurumlarında örgütsel iletişimin sorunlarını tartışabilir
8) İletişimi kolaylaştıran etkenler ile duyguların iletişimde rolü ve kullanılmasını değerlendirebilir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma / İletişimin tanımı ve temel bileşenleri Yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İletişim Türleri Konuyla ilgili kaynakları tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 İletişim modelleri Konuyla ilgili kaynakları tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 İletişimi etkileyen değişkenler Kendi başlarından geçen olumsuz iletişim durumlarını nedenleriyle raporlaştırma Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
5 Karşılıklı Etkileşimde Benlik Kavramı Kendisini başkasının gözünden olumlu ve olumsuz yönleriyle anlatan bir rapor hazırlama Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
6 Sözsüz İletişim Yüzyüze İletişim Sözsüz ve yüzyüze iletişim için olumsuz örnekler hazırlama Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
7 İletişim ve Algılama İletişimde algılamanın önemini anlatan bir örnek olay yazma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Arasınav Sınava çalışma
9 Konuşma ve dinleme Dinlememe ile ilgili bir örnek olay yazma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 İletişimi Engelleyen Durumlar Kendi iletişim engellerini anlatan bir rapor hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Etkili iletişimde bilişsel, duyuşsal ve davranışsal süreçler Konuyla ilgili kaynakları tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Etkili iletişimde bilişsel, duyuşsal ve davranışsal süreçler Konuyla ilgili kaynakları tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Eğitim ortamlarında etkili iletişim ve boyutları Konuyla ilgili kaynakları tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Eğitim kurumlarında örgütsel iletişim Konuyla ilgili kaynakları tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Kişilerarası iletişim konusuna genel bir bakış ve değerlendirme Konuyla ilgili kaynakları tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final sınavı Sınava çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar