DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Program Geliştirme * SBG   203 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Neval AKÇA BERK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNEVAL AKÇA BERK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Program geliştirmenin farklı temellerini açıklamak, program tasarımı ve modellerini öğretmek, program geliştirme sürecini kavratmak, eğitimdeki yeni yönelimleri öğretmek.
Dersin İçeriği
Temel kavramlar, program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temeller), eğitim programı tasarımı ve modeller, sosyal bilgilerde program geliştirme süreci (planlama, tasarı hazırlama, deneme - değerlendirme, programa süreklilik kazandırma) , sosyal bilgiler programları ile ilgili yeni yönelimler (etkin öğrenme, çoklu zeka, işbirliğine dayalı öğrenme, yaşam boyu öğrenme, yapılandırmacılık, yaratıcı düşünme, v.b.).

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
2 Program geliştirmenin tarihi, sosyal, psikolojik, ekonomik, bireysel temelleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
3 Program geliştirmenin felsefi temelleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
4 Program geliştirme tasarımları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
5 İhtiyaç Analizi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
6 Program geliştirme süreci Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
7 Hedef, amaç ve kazanıma dair taksonomi, yaklaşımlar ve dikkat edilecek noktalar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
8 Ara sınav Yok
9 İçerik ve içerik yazma yaklaşımları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
10 Öğrenme süreci Program Geliştirmede Temel Sorunlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
11 Program değerlendirme yaklaşımları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
12 Program geliştirme Modelleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
13 Alternatif Program Geliştirme Yaklaşımları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
14 Türk Eğitim Programının İncelenmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
15 Türk Eğitim Programının İncelenmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
16-17 Final sınavı Yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar