DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarihi Coğrafya AS   312 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BALCIOĞULLARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiABDULLAH BALCIOĞULLARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarihi coğrafyanın tanımını, önemini ve araştırma yöntemlerini kavrar.
Dersin İçeriği
Tarihi Coğrafyanın tanımı, önemi, araştırma yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarihi coğrafyayı tanımlar
2) Tarihi coğrafyanın konusunu inceler.
3) Tarihi coğrafyanın araştırma yöntemlerini söyler.
4) Tarihi coğrafyanın önemini kavrar
5) Tarihi coğrafyanın ilkelerini söyler.
6) Tarihi coğrafyanın ülkemizdeki durumunu özetler.
7) Tarihi coğrafyanın eğitimdeki önemini açıklar.
8) Ara sınav
9) Tarihi coğrafyanın araştırma yöntemlerini inceler
10) İlkçağda coğrafyanın durumunu inceler.
11) Ortaçağda coğrafyanın durumunu söyler.
12) Arşivlerin tarihi coğrafyada kullanımını açıklar.
13) Tarihi coğrafyanın dünyadaki durumunu açıklar
14) Final Sınavları
15) Final Sınavları


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarihi coğrafyanın tanımı Ön okuma
2 Olay ve olgu kavramlarının açıklanması Ön okuma
3 Tarihi coğrafyanın konusu Ön okuma
4 Tarihi coğrafyada yer-zaman, sebep-sonuç ilişkisi Makale incelemesi
5 Tarihi coğrafyada yer-zaman, sebep-sonuç ilişkisi Makale incelemesi
6 Tarihi coğrafyada yöntem Makale incelemesi
7 Tarihi coğrafyada amaç Makale incelemesi
8 Ara Sınav Makale incelemesi
9 Coğrafya tarih ilişkisi Makale incelemesi
10 Tarihi coğrafyada yardımcı bilimler Kaynak tarama
11 İlkçağda coğrafya Kaynak tarama
12 Ortaçağda coğrafya Kaynak taramaKaynak tarama
13 Yeni çağda coğrafya Kaynak tarama
14 Yakın çağda coğrafya Kaynak tarama
15 Arşiv ve seyahatnameler Kaynak tarama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak tarama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar