DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye'nin Yönetim Yapısı AS   403 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Andaç ÇUHADAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ANDAÇ ÇUHADAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasası bağlamında yönetim biçiminin ayrıntılı şekilde öğrenilmesi.
Dersin İçeriği
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin anayasasında yer alan ilkeler bağlamında Türkiyenin yönetim yapısı: Merkezi yönetim ve yerinden yönetim kurumları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci, Yönetim ve Kamu Yönetimi kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
2) Öğrenci, merkezden yönetim ve yerinden yönetim biçimlerinin farkları hakkında bilgi sahibi olur.
3) Öğrenci, yönetim biçimi ve demokrasi arasındaki ilişkiyi açıklar.
4) Temel hak ve özgürlükleri bilir.
5) Hükümet sistemlerini bilir. Türkiye'nin hükümet sistemini açıklar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında bilgilendirme. yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Yönetim kavramının açıklanması. Kamu Yönetimi hakkında bilgi verilmesi. ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Devlet ve anayasa konularının tartışılması. ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Anayasada yer alan Cumhuriyet'in temel ilkeleri. ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Yürütme'nin yasama ve yargı ile ilişkileri ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Anayasanın kamu yönetimi ile ilgili maddeleri. Genel olarak merkezden yönetim ve yerinden yönetim hakkında bilgilendirme. ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav sınav Yazılı Sınav
9 Merkezden yönetim hakkında genel bilgilendirme ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Merkezi yönetimin başkent teşkilatı ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Merkezi yönetimin taşra teşkilatı ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Yerinden yönetim şeması, yerel yönetimler ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Hizmet yerinden yönetim kuruluşları ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Meslek kuruluşları ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Yerel yönetim ve demokrasi ilişkisi, Özerklik ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar