DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında bilgilendirme. yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Yönetim kavramının açıklanması. Kamu Yönetimi hakkında bilgi verilmesi. ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Devlet ve anayasa konularının tartışılması. ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Anayasada yer alan Cumhuriyet'in temel ilkeleri. ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Yürütme'nin yasama ve yargı ile ilişkileri ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Anayasanın kamu yönetimi ile ilgili maddeleri. Genel olarak merkezden yönetim ve yerinden yönetim hakkında bilgilendirme. ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav sınav Yazılı Sınav
9 Merkezden yönetim hakkında genel bilgilendirme ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Merkezi yönetimin başkent teşkilatı ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Merkezi yönetimin taşra teşkilatı ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Yerinden yönetim şeması, yerel yönetimler ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Hizmet yerinden yönetim kuruluşları ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Meslek kuruluşları ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Yerel yönetim ve demokrasi ilişkisi, Özerklik ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar