DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ölçme ve Değerlendirme EMB   302 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Tugay AKBULUT
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.ALİ ALTIKULAÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eğitim işiyle uğraşacak olan bireylere, eğitim programının, öğretimin etkililiğinin ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine yönelik temel becerileri kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Öğretimde ölçme ve değerlendirmenin rolü ve önemi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ölçme ve değerlendirme kavramlarını tanımlar.
2) Öğretimde ölçme ve değerlendirmenin rolünü kavrar ve öneminin farkında olur.
3) Eğitimde kullanılan ölçme araç ve tekniklerini açıklar.
4) Ölçme araçlarında bulunması gereken özellikleri açıklar.
5) Test maddesi hazırlar, uygular ve değerlendirir.
6) Okul öğrenmelerinde kullanılan araçlardan elde edilen puanların test ve madde istatistiklerini hesaplar.
7) Ölçme sonuçları üzerinde merkezi eğilim ölçülerini hesaplayıp bunları yorumlar.
8) Ölçme sonuçları üzerinde merkezi yayılma ölçülerini hesaplayıp bunları yorumlar.
9) Ölçme sonuçları doğrultusunda grup puanlarını yorumlar.
10) Alternatif ölçme araçlarını farklı alanlarda öğrenci başarısını ölçmek için kullanır.
11) Değerlendirme ve not verme tekniklerini uygular.
12) Eğitimde kullanılan çağdaş ve geleneksel değerlendirme biçimlerini karşılaştırır.
13) Çağdaş ve geleneksel değerlendirme biçimlerinde dikkat edilmesi gereken unsurları açıklar.
14) Çeşitli değerlendirme yaklaşımlarını kullanarak öğrenci başarısını değerlendirir.
15) Ölçme ve değerlendirme ilkelerini temel alarak ilgili alanda öğrenci başarısı ve programın etkililiğini yorumlar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar (ölçme, değerlendirme vb.), Ölçmede Hata Türleri, Ölçme Hatalarının Kaynakları, ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
2 Ölçme ve değerlendirme ilişkisi, Ölçme ve değerlendirmenin amacı, Değerlendirme türleri ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
3 Eğitimde kullanılan ölçme araç ve teknikleri, Test Dışı Teknikler ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 İyi bir testte bulunması gereken özellikler ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Geleneksel Ölçme Araç ve Teknikleri I ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Geleneksel Ölçme Araç ve Teknikleri I ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
7 Alternatif Ölçme Araç ve Teknikleri ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
Ödev
9 Sınav Planı ve ölçme aracı hazırlama ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Ölçme aracı uygulama ve değerlendirilmesi ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
11 Madde analizi I ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
12 Madde analizi II ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
13 Test analizi I ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
14 Test analizi II ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
15 Not Verme Teknikleri ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar