DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretmenlik Uygulaması SB   414 8 2 5 10

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BALCIOĞULLARI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ANDAÇ ÇUHADAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Uygulama okulunda değişik sınıflarda öğretmenlik yaparak öğretmenlik mesleğinin yeterliklerini geliştirebilme, Kendi alanının ders programını anlayabilme, ders kitaplarını değerlendirebilme, ölçme ve değerlendirme yapabilme, Öğretmenlik Uygulaması sırasında kazanmış olduğu deneyimleri arkadaşları ve uygulama öğretim elemanı ile paylaşarak kendisini bu yönde geliştirebilme.
Dersin İçeriği
Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyal Bilgiler öğretim planı doğrultusunda öğretim yöntem, teknik ve stratejileri uygular.
2) Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
3) Kendi alanının ders programını anlayabilir ve yapabilir.
4) Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur.
5) Demokratik toplum anlayışını, insanların doğuştan ve toplum içinde kazandığı haklar ile kişilere, topluma, insanlığa karşı sorumlulukları olduğu bilincini öğrencilerine kazandırır.
6) Farklı öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir,
7) Öğretmenlik yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
8) Öğretim sürecinde öğretim programı doğrultusunda öğrenme ortamını planlar.
9) Eğitimin bilimsel temellerini tanır.
10) Sorunların barışçıl yöntemlerle çözer.
11) Etkili sorular sorar.
12) Etkili materyaller kullanır.
13) Demokratik öğrenme ortamları yaratır.
14) Öğrenci merkezli öğretimi uygular.
15) Öğretme-öğrenme sürecini planlar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uygulama Okulları hakkında açıklamalar. Arkadaşlarıyla bir araya gelme
2 Dersin tanımı, amaçları Arkadaşlarıyla bir araya gelme
3 Uygulama sürecinde izlenecek etkinlik, gözlem ve değerlendirmelerin haftalara göre dağılımını gösteren çizelgenin hazırlanması Haftalık ders planı hazırlama
4 Uygulama Okulunda yapılan çalışmalar üzerine değerlendirme ve öneriler Haftalık ders planı hazırlama
5 Ders programı ve Öğretmenlik Uygulaması Haftalık ders planı hazırlama
6 Uygulama dosyası hakkında açıklamalar. Haftalık ders planı hazırlama
7 Soru sorma becerisi Haftalık ders planı hazırlama
8 Ara Sınav Haftalık ders planı hazırlama
9 Demokratik öğrenme Haftalık ders planı hazırlama
10 Sınıf yönetimi Haftalık ders planı hazırlama
11 Etkili materyal kullanımı Haftalık ders planı hazırlama
12 Çalışma yaprağı Haftalık ders planı hazırlama
13 Okul yönetimi Haftalık ders planı hazırlama
14 Grup çalışması Haftalık ders planı hazırlama
15 Uygulama değerlendirme Haftalık ders planı hazırlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Haftalık ders planı hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar