DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretmenlik Uygulaması SB   414 8 2 5 10

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BALCIOĞULLARI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ANDAÇ ÇUHADAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Uygulama okulunda değişik sınıflarda öğretmenlik yaparak öğretmenlik mesleğinin yeterliklerini geliştirebilme, Kendi alanının ders programını anlayabilme, ders kitaplarını değerlendirebilme, ölçme ve değerlendirme yapabilme, Öğretmenlik Uygulaması sırasında kazanmış olduğu deneyimleri arkadaşları ve uygulama öğretim elemanı ile paylaşarak kendisini bu yönde geliştirebilme.
Dersin İçeriği
Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyal Bilgiler öğretim planı doğrultusunda öğretim yöntem, teknik ve stratejileri uygular.
2) Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
3) Kendi alanının ders programını anlayabilir ve yapabilir.
4) Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur.
5) Demokratik toplum anlayışını, insanların doğuştan ve toplum içinde kazandığı haklar ile kişilere, topluma, insanlığa karşı sorumlulukları olduğu bilincini öğrencilerine kazandırır.
6) Farklı öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir,
7) Öğretmenlik yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
8) Öğretim sürecinde öğretim programı doğrultusunda öğrenme ortamını planlar.
9) Eğitimin bilimsel temellerini tanır.
10) Sorunların barışçıl yöntemlerle çözer.
11) Etkili sorular sorar.
12) Etkili materyaller kullanır.
13) Demokratik öğrenme ortamları yaratır.
14) Öğrenci merkezli öğretimi uygular.
15) Öğretme-öğrenme sürecini planlar.