DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Eğitim MB   417 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Özgül AKIN ŞENKAL
Dersi Verenler
Doç.Dr.ÖZGÜL AKIN ŞENKAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere özel gereksinimi olan çocukları tanıtmak ve özel gereksinimli çocukların sınıflandırılmasını kavratmaktır. Özel eğitim hizmetlerinde üstlenebileceği görevi tanıtmak.
Dersin İçeriği
Temel kavramlar; özel eğitim ihtiyacı olan bireyler; dil ve konuşma bozukluğu; fiziksel yetersizlik/süreğen hastalık; çoklu yetersizlik; duygu/davranış bozukluğu; sınıflandırma; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler; tarama/tanılama; ekip; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; aile kavramı ve özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa sahip ailelerin özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Özel eğitim ile ilgili terim sınıflama ve tanımlamaları kendi ifadeleri ile açıklar.
2) Türkiye de özel eğitim ve dünyada özel eğitim uygulamalarını açıklar.
3) Entellektüel Gelişimsel Engellilik konusunu tanımlar ve açıklar.
4) Özgül öğrenme güçlüğünü tanımlar ve açıklar.
5) İşitme engellileri tanımlar ve açıklar.
6) Görme engellileri tanımlar ve açıklar.
7) Bedensel engellileri tanımlar ve açıklar.
8) Sözel dil ve konuşma bozukluklarını tanımlar ve açıklar.
9) Özel yetenekli çocukları tanımlar ve açıklar.
10) Duygu ve davranış bozukluğu olan çocukları tanımlar ve açıklar.
11) Otizm spektrum bpzukluğu gibi gelişimsel nörolojik bozuklukları tanımlar ve açıklar.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Terimler Tanımlamalar Sınıflandırma Özel eğitim ile ilgili terimlerin araştırılması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Türkiye de özel eğitim ve dünyada özel eğitim Özel eğitim ve tarihçesinin Türkiye ve Dünyadaki gelişimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Örnek Olay
Problem Çözme
3 entellektüel gelişimsel engellilik Zihinsel engellilik tanımı, Entellektüel engellilik tanımı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 özgül öğrenme güçlüğü Öğrenme güçlüğü tanımı, disleksi, disgrafi, diskalkuli Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Beyin Fırtınası
5 işitme engelliler İşitme ve işitme engelliliğinin tanımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 görme engelliler Görmenin gelişimi ve körlüğün tanımları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 bedensel engelliler Fiziksel gelişim, ortopedi nedir. bedensel engellilik Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
8 Ara Sınav ara sınav Yazılı Sınav
9 sözel konuşma ve dil bozukluğu Konuşma, dil ve insan sesi nedir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 özel yetenekli çocuklar Zihinsel gelişimin ve zekanın tanımı Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 duygu ve davranış bozukluğu Duygu ve davranış bozukluğu tanımı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
12 otizm spektrum bozukluğu Otizm nedir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu Dikkat eksikliği tanımı, hiper aktivite tanımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 erken çocukluk özel eğitimi Erken çocukluk özel eğitim nedir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 çocuk ihmal ve istismarı Çocuk ihmali ve istismarı nedir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kapalı uçlu sorular Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar