DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ortadoğu Da Siyasal ve Toplumsal Yapı AS   303 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BALCIOĞULLARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiABDULLAH BALCIOĞULLARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ortadoğu'nun başlıca siyasi ve toplumsal özelliklerini kavrar.
Dersin İçeriği
Ortadoğu kavramı, sınırları ve ortaya çıkışı. Ortadoğu'da başlıca siyasi ve toplumsal oluşumlar,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ortadoğuda kavramı nı açıklar
2) Ortadoğunun sınırlarını açıklar
3) Ortadoğu kavramının ortaya çıkışını açıklar
4) Ortadoğudaki başlıca ülkeleri bilir.
5) Ortadoğudak başlıca siyasi yapıları tanımlar.
6) Ortadoğu inanç sistemlerini söyler
7) Ortadoğuda inanç siyaset ilişkisini kavrar
8) Ortadoğuda yönetim çeşitlerini sınıflandırır.
9) Suriyenin toplumsal yapısını söyler.
10) Ürdünün siyasi ve toplumsal yapısını açıklar.
11) Suudi Arabistanın yönetim yapısını özetler.
12) Suudi Arabistanın ortaya çıkışını açıklar.
13) Suudi Arabistanın Ortadoğu siyasetine etkilerini değerlendirir.
14) İranın yönetim yapısını inceler.
15) İranın toplumsal yapısını inceler


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ortadoğu kavramı Verilen makaleyi okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Ortadoğunun sınırları Verilen makaleyi okuma
3 Ortadoğu kavramının ortaya çıkış Kitaptaki ilgili bölümün okunması
4 Ortadoğudaki başlıca ülkeleri Kitaptaki ilgili bölümün okunması
5 Ortadoğu inanç sistemleri Kitaptaki ilgili bölümün okunması
6 Ortadoğuda yönetim çeşitleri Kitaptaki ilgili bölümün okunması
7 Suriyenin tarihçesi Kitaptaki ilgili bölümün okunması
8 Ara Sınav Kitaptaki ilgili bölümün okunması
9 Suriye coğrafyası Kitaptaki ilgili bölümün okunması
10 Suriyenin toplumsal yapısı Kitaptaki ilgili bölümün okunması
11 Ürdünün siyasi ve toplumsal yapısı Kitaptaki ilgili bölümün okunması
12 Suudi Arabistanın yönetim yapısı Kitaptaki ilgili bölümün okunması
13 Suudi Arabistanın Ortadoğu siyasetine etkileri Kitaptaki ilgili bölümün okunması
14 İranın yönetim yapısı Kitaptaki ilgili bölümün okunması
15 İranın toplumsal yapısını Kitaptaki ilgili bölümün okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitaptaki ilgili bölümün okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar