DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Medya Okuryazarlığı ES   304 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali ALTIKULAÇ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiALİ ALTIKULAÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sosyal bilgiler eğitiminin felsefi, eğitsel ve tarihsel temellerini kavratmak
Dersin İçeriği
Sosyal Bilgiler öğretimiyle ilgili temel kavramlar ve yöntemler anlatılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Medyanın ideolojik ve mülkiyet yapısının olduğunu öğrenir
2) Medyanın işleyişinin ve gramerinin farkına varır
3) Bilinçli bir medya okuryazarı olur
4) Medya okuryazarlığı alanındaki kuramcıları bilir
5) Medya okuryazarlığının bilinçli medya izleri yaratmadaki önemini kavrar
6) Medyanın yapısını yakından tanır
7) Medya-iktidar ilişkisini öğrenir
8) Medyada manipülasyon, propaganda ve dezenformasyonun niçin yapıldığını bilir
9) Medyanın yapısına ilişkin farkındalık geliştirir
10) Türkiye'nin medya okuryazarlığı alanında geldiği noktayı öğrenir
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kavramsal Değişim: Medya Eğitiminden Medya Okuryazarlığına Okuryazarlık Kavramı ve Okuryazarlığın Yeni Medyada Değişen Anlamı Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
2 Medya Okuryazarlığı: Ortaya Çıkış, Tanımı, Önemi. Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
3 Medya Okuryazarlığı Becerileri Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
4  Medya Okuryazarlığında İlkeler: Masterman, Aufderheide, Scheibe ve Rogow Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
5 Çeşitli Ülkelerde Medya Okuryazarlığı Deneyimleri Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
6 Ara Sınav Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
7 Medya Okuryazarlığına Yönelik Yaklaşımlar: Anaakım ve Eleştirel Yaklaşımlar Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
8 Ara Sınav Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
9 Renee Hobbs: Medya Okuryazarlığı hareketinde Yedi Büyük Tartışma Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
10 Medya Okuryazarı Olmada Aktivizm Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
11 Türkiyede Medya Okuryazarlığı Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
12 Üniversitelerde Medya Okuryazarlığı Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
13 İlköğretim Okullarında Medya Okuryazarlığı Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
14 Medya okuryazarlığında çağdaş gelişmeler Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
15 Genel değerlendirme ve sonuç Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar