DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme MB   327 5 0 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Neval AKÇA BERK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNEVAL AKÇA BERK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eğitim teknolojisinin önemini kavrama, eğitim teknolojisini öğrenme ve öğretme yöntemleri ile uygulayabilme, eğitim teknolojisini anlayabilme, bilişim teknolojilerinin etkilerini kavrayabilme, ülkemizdeki ve dünyadaki uygulamalardan haberdar olma. Eğitim ortamlarında kullanılacak materyalleri amaca göre geliştirebilme.
Dersin İçeriği
Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi, eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğretimde teknoloji, ortam, metaryal kavramlarını tanımlar.
2) Ortama göre materyal seçer, geliştirir ve kullanır.
3) Amaca göre metaryal seçer ve kullanır.
4) Geliştirilmiş materyalleri ölçütlere göre değerlendirir.
5) Modern eğitim teknolojilerini göze ve kulağa hitap edenler ve gösteri teknolojileri olarak sınıflandırır.
6) Bilgisayar ve internetin tarihi gelişimini ve özelliklerini analiz eder.
7) Klasik eğitim teknolojilerini ve özelliklerini karşılaştırır.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar (Eğitim, Öğretim, Öğrenme, Öğretim, Öğretme) Kitaptan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
Ödev
2 Öğrenme kuramları Kitaptan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
3 Eğitim programı ve öğeleri (amaç, içerik, yöntem ve değerlendirme) Kitaptan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
Ödev
4 Amaçlar- kazanımlar (alanlara göre analizi) İlköğretim programından seçilecek kazanımların analiz edilmesi, alan ve düzeylerinin belirlenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
5 İçerik İçerik analizi yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
Ödev
6 Bireysel olarak kazanıma uygun tasarlanan materyaller için ofis görüşmesi materyal tasarlama Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
7 Bireysel olarak kazanıma uygun tasarlanan materyalleri sunma Materyal sunum Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi Yazılı Sınav
Ödev
9 Grup olarak kazanıma uygun tasarlanan materyaller için ofis görüşmesi Materyal tasarlama Tartışma
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
10 Grup olarak kazanıma uygun tasarlanan materyaller için ofis görüşmesi Öğrenme öğretme sürecinde öğrencilerin grup olarak materyal hazırlaması Tartışma
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
11 Grup olarak kazanıma uygun tasarlanan materyaller için ofis görüşmesi Öğrenme öğretme sürecinde öğrencilerin grup olarak materyal hazırlaması Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
12 Grup olarak kazanıma uygun tasarlanan materyaller için ofis görüşmesi Öğrenme öğretme sürecinde öğrencilerin grup olarak materyal hazırlaması Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
13 Grup olarak kazanıma uygun tasarlanan materyaller için ofis görüşmesi Öğrenme öğretme sürecinde öğrencilerin grup olarak materyal hazırlaması Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
14 Grup olarak kazanıma uygun tasarlanan materyalleri sunma Öğrenme öğretme sürecinde öğrencilerin grup olarak materyalin sunulması Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
15 Grup olarak kazanıma uygun tasarlanan materyalleri sunma Öğrenme öğretme sürecinde öğrencilerin grup olarak materyalin sunulması Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Ödev
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem boyunca yapılan çalışmaların değerlendirilmesi Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar