DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Günümüz Dünya Sorunları SB   409 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Andaç ÇUHADAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ANDAÇ ÇUHADAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanların hakkı olduğu önermesinden hareketle, dünyada yaşanan sorunları insani duyarlılıkla sahiplenmek ve sorunlar için çözüm önerileri üretebilmek.
Dersin İçeriği
Doğal afetler, (küresel ısınma, depremler, tsunami vb.), çevre sorunları, doğal kaynakların sınırlılığı, açlık, fakirlik, işsizlik, insan hakları, plansız nüfus artışı, ırkçılık, salgın ve bulaşıcı hastalıklar, terör gibi sorunları, bu sorunların çözülmesini amaçlayan ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile farklı yaklaşımları incelemektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Geçmişten günümüze taşınan sosyal, siyasal ekonomik sıkıntıları ya da teknolojinin ilerlemesinin sonucu olarak insanlığı tehdit eden sorunları belirler.
2) Sorunlar karşısında bilgilenebilmek için uygun bilgi kaynaklarını seçer.
3) Elde edilen bilgileri eleştirel düşünme becerisini kullanarak analiz etme ve değerlendirir.
4) Yaratıcı düşünme becerisi kullanarak sorunlara yönelik özgün çözümler önerir.
5) Günümüz dünya sorunları hakkında elde edilen bilgileri ve çözüm önerilerini bilimsel rapor haline getirir.
6) Topluluk önünde etkili sunum yapabilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders ile ilgili bilgilendirme, konu seçimleri ve grupların oluşturulması yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Gezegenimizdeki doğal sorunlar hakkında sınıfta konuşma, tartışma sunum çalışması, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Dünyadaki önemli siyasi sorunlar sunum çalışması, araştırma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Doğal kaynakların tükenmesi, yeni enerji türleri sunum çalışması, araştırma, gözlem, inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Öğrenci sunumları: doğal afetler sunum çalışması, araştırma, inceleme Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
6 Öğrenci sunumları: Kıtlık, açlık ve susuzluk tehlikesi sunum çalışması, araştırma, inceleme Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
7 Öğrenci sunumları: yenilenebilir enerji kaynakları sunum çalışması, araştırma, inceleme Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav performans değerlendirmesi Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Öğrenci sunumları: boru hatları ve siyaset sunum çalışması,araştırma, inceleme Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
10 Öğrenci sunumları: Ortadoğu'nun sorunları sunum çalışması, araştırma, inceleme Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
11 Öğrenci sunumları: Avrupa Birliği sunum çalışması, araştırma, inceleme Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
12 Öğrenci sunumları: Afrika sunum çalışması, araştırma, inceleme Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
13 Öğrenci sunumları: Güçlü ülkelerin ticaret savaşları sunum çalışması, araştırma, inceleme Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
14 Öğrenci sunumları: Bölgesel savaşlar sunum çalışması, araştırma, inceleme Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
15 Öğrenci sunumları: Güney Amerika'da yaşananlar sunum çalışması,araştırma, inceleme Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel tekrar Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar