DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye'de Nüfüs ve Şehirleşme Hareketleri AS   401 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BALCIOĞULLARI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Coğrafi ilkelere göre Türkiye'nin fiziki coğrafya özellikleri, jeolojik gelişimini ve potansiyelini kavrar.
Dersin İçeriği
Türkiye'nin jeolojik yapısı, fiziki özellikleri, akarsular, göller ve denizler, iklimi, toprakları ve korunması, Türkiye bitki örtüsü, doğal hayvan toplulukları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Nüfusun tanımını yapar.
2) Nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerini söyler.
3) Politika ve nüfus değişimi arasındaki ilişkiyi kavrar
4) Cumhuriyet dönemi ülkemiz nüfusunun özelliklerini açıklar
5) Jeopolitik nüfus ilişkisini yazar.
6) Göçü tanımlar
7) Göçü sınıflandırır.
8) Ara sınav
9) Sanayi göç ilişkisini değerlendirir.
10) İklimin göç üzerine etkilerini açıklar.
11) Şehirleşme kavramını açıklar.
12) Şehirlerdeki başlıca sorunları söyler.
13) Siyaset göç ilişkisini söyler.
14) Final sınavları
15) Final sınavları


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nüfusun tanımı Türkiye'nin konumunu harita üzerinden çalışarak raporlaştırma Anlatım
2 Nüfus sayımlar Türkiye'nin konumunu harita üzerinden çalışarak raporlaştırma
3 Göçün nedenleri Türkiye'nin konumunu harita üzerinden çalışarak raporlaştırma
4 Dış göç Türkiye'nin konumunu harita üzerinden çalışarak raporlaştırma
5 Osmanlı'da şehir ve toplum Türkiye'nin konumunu harita üzerinden çalışarak raporlaştırma
6 Savaş yılları ve göç Türkiye'nin konumunu harita üzerinden çalışarak raporlaştırma
7 Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfus ve şehir Türkiye'nin konumunu harita üzerinden çalışarak raporlaştırma
8 Ara Sınav Türkiye'nin konumunu harita üzerinden çalışarak raporlaştırma
9 Şehirleşme ve doğal ortama etkisi Türkiye'nin konumunu harita üzerinden çalışarak raporlaştırma
10 Şehirlerde alt yapı Türkiye'nin konumunu harita üzerinden çalışarak raporlaştırma
11 Sanayi ve şehir Türkiye'nin konumunu harita üzerinden çalışarak raporlaştırma
12 Şehirleşme ve kirlilik Türkiye'nin konumunu harita üzerinden çalışarak raporlaştırma
13 Gecekondu kavramı Türkiye'nin konumunu harita üzerinden çalışarak raporlaştırma
14 Şehir sosyolojik problemler Türkiye'nin konumunu harita üzerinden çalışarak raporlaştırma
15 Ekonomi ve şehirler Türkiye'nin konumunu harita üzerinden çalışarak raporlaştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Türkiye'nin konumunu harita üzerinden çalışarak raporlaştırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar