DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Alternatif Ölçme Yaklaşımları ES   402 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali ALTIKULAÇ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiALİ ALTIKULAÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sosyal bilgiler eğitiminin felsefi, eğitsel ve tarihsel temellerini kavratmak
Dersin İçeriği
Sosyal Bilgiler öğretimiyle ilgili temel kavramlar ve yöntemler anlatılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eğitimde kullanılan ölçme ve değerlendirme kavramlarını tanımlar.
2) Ölçme araçlarında bulunması gereken niteliklere uygun ölçme araçları geliştirir.
3) Geleneksel ve tamamlayıcı ölçme araçlarını karşılaştırır.
4) Geleneksel ve tamamlayıcı ölçme araçlarını sınıf ortamında uygular.
5) Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
6) Ölçme ve değerlendirmede kullanılan istatistik hesaplamaları yapar.
7) Testlere ilişkin madde analizi yapar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders programının tanıtılması. Planlamanın yapılması Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
2 Ölçme ve değerlendirmenin temel kavramları (ölçme, ölçüt, ölçüm, karar verme, vb.) Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemi,Değerlendirme türleri Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
3 Değerlendirmenin temel ilkeleri, Değişken, korelasyon, ölçmede hata Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
4 Ölçme araçlarının sahip olması gereken nitelikleri (güvenirlik, geçerlik ve kullanışlılık) Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
5 Ölçme araçlarının sahip olması gereken nitelikleri (güvenirlik, geçerlik ve kullanışlılık) Ölçme araçları üzerinde tartışılacak Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
6 Test geliştirme süreci Klasik ölçme araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, puanlanması ve yorumlanması Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
7 Hazırlanan başarı testlerinin sınıf ortamında paylaşılması Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
8 Ara Sınav Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
9 Ölçme araçlarından elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler, madde istatistikleri Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
10 Performansa dayalı durum belirleme yöntemleri Performans görevleri Dereceli puanlama anahtarları Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
11 Hazırlanan performans görevlerinin paylaşılması Portfolyolar ve e-portfolyolar Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
12 Portfolyolar ve e-portfolyalar Öğrencilerin değerlendirme sürecine katılması Öz, akran ve grup değerlendirme Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
13 Ölçme araçlarından elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler. Test istatistikleri, standart puanlar, değerlendirme teknikleri ve not verme Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
14 Öğrenciler tarafından yürütülen çalışmaların (projelerin) paylaşılması Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
15 Öğrenciler tarafından yürütülen çalışmaların (projelerin) paylaşılması Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar