DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnsan Hakları Eğitimi AS   328 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Andaç ÇUHADAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste insan hakları eğitiminin daha kaliteli verimli bir süreç haline getirilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
İnsan hakları eğitimi, çocuk hakları eğitimi, insana ve çocuğa bakış açısı, demokratik ve barışçıl sınıf iklimi üzerine odaklanılmıştır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan hakları eğitiminin önemini tartışır
2) İnsan haklarına duyarlı bir eğitim-öğretim ortamı tasarlar
3) İnsan hakları eğitiminin yasal boyutunu fark eder.
4) İnsan haklarına duyarlı bir anlayış geliştirir.
5) Demokrasi, eşitlik, adalet, insan hakları gibi kavramları sorgular
6) İnsan hakları ve eğitim arasındaki ilişkiyi fark eder.
7) İnsan haklarının temellerini fark eder.
8) İnsan haklarına ilişkin farkındalık kazanır.
9) Sosyal bilgiler ve insan hakları eğitimini birbirleriyle ilişkilendirir.
10) İnsan hakları eğitiminin kapsamını sorgular.
11) İnsan hakları eğitiminde yöntem ve teknikleri kullanır.
12) İnsan hakları eğitiminin gerekliliğini tartışır.
13) İnsan hakları eğitimiyle ilgili literatürü takip eder.
14) İnsan onuru kavramını sorgular.
15) İnsan hakları ihlallerine karşı bilinçli olur.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma Etkinlik Rol Oynama
2 İnsan Hakları Soru Cevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 İnsan Haklarının Temelleri Yaratıcı Drama Rol Oynama
4 İnsan Hakları Eğitimi Altı Şapkalı Düşünme Altı Şapka
5 Çocuk Hakları Eğitimi Örnek Olay Örnek Olay
6 İnsan Hakları Eğitiminde Yöntemler Yaratıcı Drama Rol Oynama
7 Disiplinler ve İnsan Hakları Sunuş Yolu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ara Sınav Ödev
9 İnsan Hakları Eğitimi Uygulamaları Örnek Olay Grup Çalışması
10 Grup Sunumları 1 : Ailede insan hakları eğitimi Grup Sunumları 1 Anlatım
Grup Çalışması
11 Grup Sunumları 2: Okulda insan hakları eğitimi Grup Sunumları 2 Anlatım
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
12 Grup Sunumları 3: Çocuk ve insan hakları eğitimi Grup Sunumları 3 Grup Çalışması
13 Grup Sunumları 4: İnsan Hakları Eğitimini Nasıl Öğretelim Grup Sunumları 4 Anlatım
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
14 Grup Sununları 5 : Çocuk kitaplarında insan hakları Grup Sunumları 5 Grup Çalışması
15 Grup Sunumları 6: İnsan hakları eğitimi ve sanat Grup Sunumları 6 Anlatım
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sınavları Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar