DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Fiziki Coğrafya SOSZ   101 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BALCIOĞULLARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiABDULLAH BALCIOĞULLARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genel fiziki coğrafya ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafyanın ilkelerine göre kavrar.
Dersin İçeriği
Jeomorfoloji (temel jeoloji bilgileri, yeryüzü şekilleri bilgisi), hidrografya (akarsular, yeraltı suları, göller, denizler), iklim bilimi, toprak coğrafyası (oluşum, çeşitleri, dağılışı, toprak sorunları), bitki coğrafyası (yetişme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Coğrafyanın tanımını, konusunu, ilkelerini açıklar.
2) Coğrafyanın bölümlerini sınıflandırır.
3) Harita bilgisi ile ilgili temel kavramları açıklar.
4) Matematik coğrafya ile ilgili soruları çözer.
5) Yerkürenin yapısını açıklar.
6) Klimatoloji ile ilgili temel kavramları, olguları ve dünyadaki iklimlerin genel özelliklerini karş
7) Karst jeomorfolojisini tanımlar
8) Glasyal jemorfolojinin başlıca yeryüzü şekillerinin genel özelliklerini açıklar.
9) Fluviyal jeomorfolojinin başlıca yeryüzü şekillerinin genel özelliklerini açıklar.
10) Akarsu oluşumunu çizer.
11) Hidrografya ile ilgili temel kavramları açıklar.
12) Yüzey sularının, göllerin, denizlerin, okyanusların ve yer altı sularının genel özelliklerini açıklar.
13) Volkanoloji genel özelliklerini açıklar.
14) Volkanların dağılışını anlar.
15) Vejetasyon kuşaklarının genel özelliklerini açıklar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Coğrafyanın tanımı ve coğrafya biliminin gelişimi Kitaptan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Uzay, Güneş Sistemi, Dünya ve iç yapısı Kitaptan ilgili bölümün okunması
3 Kartografya, projeksiyonlar bilgisi, enlem- boylam, Kitaptan ilgili bölümün okunması
4 Klimatoloji tanımı Kitaptan ilgili bölümün okunması
5 Klimatolojik etmenler Kitaptan ilgili bölümün okunması
6 Fluvial Jeomorfoloji Kitaptan ilgili bölümün okunması
7 Kurak ve Yarı Kurak Bölgeler Jeomorfolojisi Kitaptan ilgili bölümün okunması
8 Ara Sınav Kitaptan ilgili bölümün okunması
9 Glasyal Jeomorfoloji Kitaptan ilgili bölümün okunması
10 Karst Jeomorfolojisi Kitaptan ilgili bölümün okunması
11 Oseanografya Kitaptan ilgili bölümün okunması
12 Volkanoloji Kitaptan ilgili bölümün okunması
13 Toprak Coğrafyası Kitaptan ilgili bölümün okunması
14 Bitki Coğrafyası Kitaptan ilgili bölümün okunması
15 Kıyı Bölgeler Jeomorfolojisi Kitaptan ilgili bölümün okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitaptan ilgili bölümün okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar